VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Стотици хиляди кокошки носачки все още страдат в батерийни клетки

2013-02-19

Конвенционалните (“батерийни”) клетки бяха забранени за употреба във всички страни – членки на ЕС от 1 януари 2012 г. Въпреки това, според проучване, проведено от международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ, фермери от 12 страни – членки на ЕС все още използват незаконните батерийни клетки. Държавите, които не са се съобразили с Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за определяне на минимални стандарти за защита на кокошки носачки са следните: Белгия, България, Кипър, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия и Испания. ЧЕТИРИ ЛАПИ оценява факта, че няколко страни – членки са засилили своите усилия за прекратяване на употребата на батерийни клетки.


На 26 януари Европейската комисия започна наказателни процедури срещу 14 (тогава) държави, несъобразили се с изискванията на директивата. Комисията изиска засегнатите страни - членки да отговорят на официално уведомително писмо, изпратено в съответствие с наказателните процедури на ЕК. Ако те не реагират по един удовлетворителен начин в период от два месеца (до 26 март 2012 г.), ЕК ще изпрати мотивирано становище, изискващо засегнатите страни – членки да вземат необходимите мерки за съобразяване с разпоредбите на директивата в рамките на следващите два месеца след получаването на това становище.

 

Фермите разполагаха с 12 г., за да сменят производствените си методи. Проучването на ЧЕТИРИ ЛАПИ показва, че много от тях са започнали този процес твърде късно. Сега те бързат и не извършват промяната както трябва. В края на февруари ЧЕТИРИ ЛАПИ съобщи, че Великобритания и Румъния са решили проблема с батерийните клетки. Две държави спряха производството на яйца в конвенционални клетки, но други 12 се налага да реагират веднага.


С цел избягването на нелоялна конкуренция всички страни – членки трябва да действат в унисон. Неприемливо е някои производители на яйца просто да игнорират закона след дадения 12-годишен преходен период. “Настояваме пред правителствата на въпросните страни да спрат да приемат тези незаконни практики и да ги прекратят веднага,” заявява г-н Хелмут Дунглер, основател и президент на ЧЕТИРИ ЛАПИ.

 

Употребата на конвенционалните (“батерийни”) клетки е забранена на територията на ЕС, тъй като те не отговарят на минималните стандарти по отношение защитата на животните. В конвенционалната клетка всяка кокошка разполага с жизнено пространство от само 550 см2, което е по-малко от един лист формат А4. До птиците не достига естествена светлина, те не могат да се държат естествено и няма с какво да се занимават. От януари 2012 г. в ЕС е разрешена употребата само на т. нар. “облагородени клетки”, които осигуряват на една кокошка пространство от 750 см2. ЧЕТИРИ ЛАПИ счита, че този вид клетки са също неподходящи от гледна точка на защитата на животните и призовава всички фермери, които все още не са се съобразили със забраната да спрат да използват каквито и да било клетки и да преминат към свободно отглеждане на кокошки.


печат