VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Проблеми при отглеждането на диви животни


© VIER PFOTEN

Спрете го!
Без диви животни в цирка - протестирайте онлайн сега!


Цирковите трупи не изпълняват дори минималните стандарти за защита на животните. Обикновено няма пригодени ограждения на открито. Грубите недостатъци при отглеждането на животните са като общо правило.


Резултатите:

© VIER PFOTEN
  • Много животни страдат от поведенчески отклонения
  • Често здравето на животните е увредено, те са лошо хранени или за тях не се полагат необходимите грижи, когато са болни. Нерядко няма квалифициран персонал или средства за лечението им.
  • Цирковите животни се транспортират от едно място на друго до 50 пъси в годината, което означава допълнителен стреси. Поради дългите пътувания, животните прекарват голяма част от живота си във фургони за транспорт.
  • Ако по време на проверки се открият нередности, много циркове просто променят местоположението си, като по този начин избягват санкциите.
  • Почти винаги властите са с вързани ръце дори когато има груби нарушения на законите за защита на животните. Това се дължи на липсата на подходящи места, като паркове, където тези животни могат да бъдат настанени. Затова те не могат да бъдат конфискувани и продължават да водят изпълнен с лишения живот.

© VIER PFOTEN

Проблемът може да бъде решен само с пълна забрана на отглеждането на диви животни за циркови представления.

Спрете го!
Без диви животни в цирка - протестирайте онлайн сега!


печат