VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Диви животни не трябва да живеят в плен!

2013-02-11

В момента, около 30 мечки живеят при частни собственици в Австрия. Тъй като частен собственик не би могъл да осигури естествен хабитат и поради жестоките условия на живот на мечките в плен, ЧЕТИРИ ЛАПИ от дълго време е ангажирана с осигуряването на по-добро бъдеще на тези животни.

Много мечки живеят в твърде малки заграждения; в резултат на това те придобиват неестествени поведенчески навици - монотонни и повтарящи се стереотипи; зимният сън е невъзможен при мечките, живеещи в плен - през 3-4-те месеца, когато те би трябвало да спят, те биват използвани за забавление.

Първостепенна задача на ЧЕТИРИ ЛАПИ е да направи отглеждането на диви животни в плен незаконно и да се увери, че тези закони се спазват. Тази жестокост към животните не би могла да бъде премахната по-друг начин, в дългосрочен аспект.


печат