VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Частична победа за ЧЕТИРИ ЛАПИ: Приложимите норми за масово умъртвяване на бездомни кучета са преустановени

2014-06-24

Частична победа за ЧЕТИРИ ЛАПИ! Апелативният съд в Букурещ се произнесе в полза на интернационалната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ и обяви за противозаконна Наредбата за прилагане на закона, регламентиращ избиването на бездомни кучета. В началото на януари 2014, ЧЕТИРИ ЛАПИ възрази срещу методологичните норми и заяви, че има няколко аспекта, които противоречат на законите от по-високо естество.


Хиляди бездомни кучета бяха убити.
© FOUR PAWS | Mihai Vasile

ЧЕТИРИ ЛАПИ изисква хуманно отношение
© FOUR PAWS | Yavor Gechev

„Решението на съда да обяви за незаконни методологичните норми е ясен знак, че законът за избиване на бездомни кучета не решева проблема”, казва Габриел Паун, директор кампании към ЧЕТИРИ ЛАПИ. „Случилото се ни носи увереност в целта за постигане на промяна от емоционален до рационален начин за решаването на проблема с безстопанствените кучета по хуманен начин.”


От януари 2014 ЧЕТИРИ ЛАПИ се бори срещу приложимите норми
© FOUR PAWS | Gabriel Paun

Законът за убиване влезе в сила през октомври 2013. Скоро след това масовото избиване започна. Стотици хиляди безстопанствени кучета бяха избити. Голяма част от приложимите норми противоречаха на законите от по-високо естество. „Като пример може да послужи това, че според тази методология, местните власти имаха правото да делегират управлението на бездомните кучета на всяка частна компания. Това можеше да отвори врати към конфликт на интереси и изцапани с кръв пари, идващи от данъкоплатците. , обяснява Паун. „Друг пример е, че достъпът до приютите беше органичен и следователно осиновяването на кучета също беше органичено”.


Рядко се срещат бездомни кучета по улиците в Румъния
© FOUR PAWS | Mihai Vasile

През последните няколко години, ЧЕТИРИ ЛАПИ се насочи върху източника на проблема с бездомните животни , а именно тяхното размножаване. „С финансовата подкрепа на нашите дарители, успяхме да обработим повече от 100,000 бездомни кучета в Румъния, за което сме им много благодарни”, подчертава Паун. „Въпреки това, услията ни за едни по-безопасни улици, имайки предвид благополучието на кучетата, ще бъдат ефективни само и единствено, ако са подкрепени от рационални закони.”


печат