VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Проектът на ЧЕТИРИ ЛАПИ „Децата се учат как да защитават животните“ достигна до 4000 деца в 47 училища и детски градини в България през учебната 2016/2017 г.

2017-07-19

Образователният проект „Децата се учат как да защитават животните“ на фондация „Четири лапи“ беше част от учебните дейности в общо 47 училища и детски градини в България и достигна до 4000 деца. През изминалата 2016/2017 учебна година международната организация за защита на животните популяризира проекта основно в областите София-град, Търговище, Габрово, Пловдив, Благоевград и Стара Загора. Общо 205 учители се включиха в хуманната инициатива да предадат на децата важни знания за света на животните, природата и как хората могат да се включат в запазването на хармонията в животинския свят.

 

Фондация „Четири лапи“ организира и финансира също няколко квалификационни курса за учители по партньорска програма с Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“. Те се проведоха за областите София-град и Стара Загора, като общо 121 преподаватели получиха квалификационен кредит.  Проектът и неговите постижения бяха представени на организираната от Central Bohemia University международна конференция в Прага през март 2017 г. с акцент върху иновациите в науката и образованието, както и на Националния педагогически форум „Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в новата парадигма на училищното образование", който се проведе в София на 17-18 юни 2017 г.Резултатите от изминалата учебна година показват още по-засилен интерес към проекта на „Четири лапи“ и темите, засегнати в образователната програма. Включени са занимания по изучаване на животинския свят и намиране на решения на наболели проблеми чрез дискусии и упражнения. Помагалото „Близо до животните“ и методическите указания към него предлагат разнообразни идеи за активности и разработки на малки проекти в клас. „Децата се учат как да защитават животните“ вдъхновява деца и учители да организират различни прояви в подкрепа на уязвими четириноги чрез дарителски акции, благотворителни базари, посещения на приюти и др.

 

Фондацията подкрепя и учители от областите Видин и Стара Загора в тяхната нелека мисия да интегрират деца в неравностойно положение и от етническите малцинства чрез любовта към животните. Въпреки различията си, малчуганите успяват да изградят общи ценности и да бъдат добри едни към други. Работата по образователния проект има потенциал да влияе и върху намаляване на насилието в училище чрез занимателни дискусии, групови задачи и социална ангажираност. Неслучайно, редица съвременни изследвания на европейски и американски университети са фокусирани върху връзката между насилието над животни в ранна детска възраст и антисоциално поведение при възрастни. Детската агресия и агресията в училище е един от най-наболелите проблеми на съвременното общество, а уроците по хуманност и съпричастност, които са в основата на проекта на ЧЕТИРИ ЛАПИ, дават реална подкрепа на опитите за справяне с този негативен феномен.


„Децата се учат как да защитават животните“ е част от международната дейност на фондацията за образоване на децата в отговорност и хуманност към представителите на животинския свят. Той цели да оформи нагласа и поведение, насочени към уважение и разбиране на животинския свят. Проектът стартира в Румъния през 2005 г., а в България началото му се полага през 2009 г. в няколко софийски училища. До днес над 10 000 деца от 130 български училища и детски градини са участвали в проекта на ЧЕТИРИ ЛАПИ. Повече от 400 учители са имали възможност да разнообразят или повишат професионалната си квалификация.

 

Повече информация за проекта „Децата се учат как да защитават животните“ може да намерите на http://www.four-paws.bg. Ако сте учител или родител и желаете да научите как да се включите в проекта, изпратете имейл на hristina.petrova@four-paws.org и dora.radeva@four-paws.org. Информация може да получите и на тел. +359 2 953 1784.  


печат