VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Жестокостта към животните и насилието към хората


Често престъпници, извършили изключително жестоки престъпления, като убийци или серийни убийци, са проявявали жестокост към животни дълго преди да съсипят живота на други хора. Жестокостта към животните, която може да започне да се проявява едва около 6-годишна възраст, е един от най-ранните и най-сигурни знаци за по-късно агресивно поведение. Често жестокостта към животните и тази при децата и непълнолетните се проявява при тези, които са в проблемна и/или малтретираща ги семейна среда. Различни проучвания сочат връзката между жестокостта към животните и насилието към хората. Например, данни от Ню Джърси, САЩ, сочат, че 88% от семействата, които физически са малтретирали децата си, са проявявали и жестокост към животни. Проучване относно сексуални престъпници открива, че 48% от изнасилвачите и 30% от блудствалите с деца, са извършили жестокост към животни по време на детството си.

Жестокостта към животните и насилието спрямо хората имат сходни характеристики, показва доклад на Департамента на правосъдието в САЩ от 2001 г. : и двата вида жертви са живи създания, имат способност да изпитват болка и страдание, могат да показват физически признаци на болката и страданието си (на които хората могат да съчувстват), и могат да умрат в резултат на нанесени наранявания. Проучвания показват, че голям брой хора, осъдени за жестоки престъпления, имат и прояви на малтретиране или жестокост към животни, като те са много повече, отколкото при обичайното население. Жестокостта към животни и противообщественото поведение често са свързани и имат еднакви основни причинители, като поведенчески смущения, например.  Подбудите при малтретирането и жестокостта към животни са сходни с тези при насилието спрямо хора. Те включват стремеж към доминация, отмъщение, омраза и шокиране на околните. Деца, живеещи в малтретираща ги семейна среда, понякога изразяват болката си чрез насилие над уязвими членове на семейството, като домашния любимец.  


печат