VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Европейският парламент настоява за въвеждането на времеви ограничения при транспорта на живи селскостопански животни на дълги разстояния


Това е важна стъпка в посока защитата на животните, убедени са от ЧЕТИРИ ЛАПИ

Европейският парламент прие Писмена декларация за въвеждането на лимит от 8 ч. при транспортирането на животни, предназначени за клане в рамките на ЕС. Писмената декларация настоява Комисията и Съвета да преразгледат нормативната база, уреждаща транспорта на животни и да установят максимална продължителност от 8 ч. за всеки преход на превозно средство, натоварено с животни за клане. Сега декларацията ще бъде изпратена на Европейската комисия и правителствата на страните – членки.

Документът е свързан със събраните над един милион подписа на страницата www.8hours.eu. По този начин европейските граждани призовават за слагането на край на превозите на живи животни на далечни разстояния в рамките на ЕС. “Осемчасовата кампания” е една от най-големите инициативи в областта на защитата на животните, които някога са били провеждани в Европа. Тя е съвместна инициатива на международната организация “Ангели за животните” (Animals’ Angels), която от години документира неприемливите условия, при които се извършва транспорта на животни на далечни разстояния, и на датския евродепутат Дан Йоргенсен. “Ангели за животните” активно се подкрепя от международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ.


Превозът на дълги разстояния с цел угояване или клане причинява огромно страдание на животните – факт, към който “Ангели за животните” привличат общественото внимание от години. В момента европейското законодателство разрешава продължителност от няколко дни за тези превози, въпреки че учените отдавна са доказали, че страданието, причинявано на животните, се увеличава с удълженото времетраене на транспортирането им. ЕК също признава официално този факт.

“Превозите на големи разстояния са всичко друго, но не и подходящи в днешно време и от чисто етична гледна точка не трябва да намират оправдание. Ето защо ние приветстваме ясния сигнал в защита на животните, който Европейския парламент днес даде,” заявява Марлене Вартенберг, ръководител на Офиса по европейска политика на ЧЕТИРИ ЛАПИ в Брюксел.

За да бъде превърната писмената декларация в официална позиция на ЕП бяха необходими 378 подписа (на половината от евродепутатите плюс един). Тази бройка беше достигната ден преди настъпването на крайния срок.


печат