VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Lemon Challenge

2016-08-01

#2sour2ignore: Последните оцелели животни в зоопарка Кхан Юнис трябва да бъдат спасени СЕГА!

Присъединете се към нашето предизвкателсто в лимон, за да се повиши информираността за тежкото положение, в което се намират тигърът Лазис и още 15 животни, които все още чакат в зоопарка Кхан Юнис да бъдат спасени. Изразете солидарност към тези животни и дарете. 

 

How does it feel for an animal to be locked up in a tiny cage? Like the bite into a sour lemon. Help us to rescue Laziz, the tiger, the monkeys, the pelican, the turtles and all the other animals at Khan Younis Zoo, which has been referred to by some of the“worst zoo in the world”.

Какво е усещането за едно животно да бъде заключена в малка клетка? Подобно на усещането да отхапеш от кисел лимон. Помогнете ни да спасим тигъра Лазис, маймуните, пеликана, костенурките и всички други животни в Кхан Юнис - зоопаркът, който се определя от много като "най-лошата зоологическа градина в света".


Отхапете лимон, споделете и дарете

Научете повече за нашето предизвикателство: www.four-paws.org/gaza!


печат