VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Решението на ЧЕТИРИ ЛАПИ

2017-04-11

През март 2016 г. ЧЕТИРИ ЛАПИ направи първите стъпки към разрешаването на този проблем с подписването на споразумение с Министерството на околната среда на Албания за съвместна работа и намиране на решение. Впоследствие беше постигнат напредък, благодарение на съвместните дейности: шест от най-тъжните мечки бяха спасени и настанени в безопасност, започна работа по подобрения в законодателството, развива се идеята за изграждане на убежище, увеличи се сериозно информираността в обществото за състоянието на мечките, държани в плен. © FOUR PAWS | Hazir Reka

Някои от нещата, за чието подобрение ще работим в Албания с цел ограничаване на жестокото отглеждане на мечки в плен, са:

 

  • Привличане на вниманието и търсене на подкрепа  за по-доброто изпълнение на съществуващите закони, засягащи мечките;
  • Настояване за нов закон за забрана на частното отглеждане на мечки и работа в посока на неговото правилно прилагане;
  • Продължаване с кампаниите за информиране на населението  с цел подпомагане процеса за устойчива промяна;
  • Подкрепа към Министерството на околната среда на Албания в създаването на спасителен център за мечки. ЧЕТИРИ ЛАПИ ще съдейства като консултант и ще поеме експертна роля в изграждането на подходящо съоръжение, отговарящи на най-високите стандарти за грижа и контрол на качеството.

печат