VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Бездомни животни


В много страни по целия свят има бездомни животни. На някои места това не е проблем, но на други на скитащите кучета и котки се гледа като на напаст, подлежаща на унищожение. През последните години обаче властите във все повече страни осъзнават, че към ситуацията трябва да се подхожда научно, а не емоционално. Не съществува научно доказателство за район, в който масовото унищожаване на скитащите животни да е довело до намаляване на броя им в дългосрочен план - дори напротив, наблюдава се увеличаване на популацията вследствие на факта, че умъртвяването се бори с последиците от друг проблем - липсата на отговонро отглеждане и на контрол при размножаването, водещи до висок брой изоставени домашни животни или тяхното нежелано поколение.

 

ЧЕТИРИ ЛАПИ има огромен опит в работата с бездомни животни по целия свят още от средата на 90-те години на ХХ в. Методите ни на работа са основани изцяло на съществуващия и придобит опит и на препоръките на влиятелни институции като Световна здравна организация, Европейски парламент и др.

 

Методите на ЧЕТИРИ ЛАПИ включват залавяне по хуманен начин на скитащите животни, тяхната кастрация, ваксинация и обезпаразитяване и последващото им връщане обратно по местата на залавяне. Паралелно с това работим с хората на място за подобряване на тяхната информираност относно онговорното отгллеждане и ползите от кастрацията на домашните им любимци.

 

Основното предимство на ЧЕТИРИ ЛАПИ в сравнение с други организации е нашата мобилност - разполагаме с няколко мобилни амбулатории, които позволяват работа в трудно достъпни региони без изградена инфраструктура.опитните ни ветеринарни лекари, клинични работници и хващачи на кучета позволяват обработването на голям брой животни в рамките на кратки срокове.

 

През годините ЧЕТИРИ ЛАПИ е реализирала успешни проекти в страни като Шри Ланка, Индия, Египет, Йордания Гърция, Република Македония, Сърбия, Хърватска, Унгария и Словакия. В България и Румъния има постоянно действащи екипи на организацията . През 2012 г. ЧЕТИРИ ЛАПИ реализира мащабен проект за масова кастрация на бездомни животни в няколко града в Украйна, а екип от лекари беше поканен за проект в Судан под егидата на омиротворителните сили на ООН.

 

Политиката на ЧЕТИРИ ЛАПИ е категоричн против събирането на животни в приюти като решение на проблема, тъй като от една страна не може да гарантира здравето и благосъстоянието на животните, а от друга - не спомага за предотвратяване на нежеланото заплождане и размножаване в дома и на улицата. Приютите биха били добро решение едва тогава, когато броят на изоставените на улицата животни е съизмерим с броя на животните, които биха били осиновявани.  

 © FOUR PAWS | Mihai Vasile

печат