VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Децата се учат как да защитават животните

2013-02-19

Децата се учат как да защитават животните – образователна програма на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Програмата „Децата се учат как да защитават животните” стартира през есента на 2005 г. в съседна Румъния като част от усилията на международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ да възпита у децата отговорност и хуманност към представителите на животинския свят. До момента хиляди деца в румънските градове Букурещ, Брашов, Сибиу, Клуж-Напока, както и в други градски и селски райони, са получили образование по хуманност към животните.

Програмата работи успешно в България от есента на 2008 г. и днес е важна част от дейността на ЧЕТИРИ ЛАПИ. Още в самото началото с готовност се включват училища както от София, така и от други големи градове в страната – Враца, Велико Търново, Пловдив. С течение на времето програмата привлича интереса и на училища от по-малки населени места – гр. Дряново, гр. Дупница, с. Челопеч и др. В началото на 2011 г. обучаващите се деца надхвърлиха 1000.

Програмата целú чрез специално изградена система от знания да промени нагласата и поведението на децата, за да уважават и разбират поведението и света на животните, като ги защитават и отстояват правата им. Известен факт е, че защитата на животните в ранна детска възраст създава социално-отговорни граждани и членове на здраво общество. Чрез интерактивни занимания децата се насърчават да изразяват мнението си и да предлагат решения за справяне с проблемите на животинския свят.

Нуждата от хуманно отношение към животните в училищата
Децата често са свидетели на нехуманно отношение към животни в дома или на улицата, в циркове или зоопаркове. За съжаление, децата гледат възрастните като пример за подобно отношение, а това често води до неправилно схващане за ролята на животните в човешкия свят. Нерядко и самите деца пряко участват в насилие над животни в обществото ни. Това определено прави изключително важна ролята на подобно обучение, провеждано в българските училища.

Книгата "Близо до животните"
Нашата книга има ролята на учебник и е създадена специално за деца от основните училища (6-11 години), но всичко зависи от подхода на учителя и начина на представяне на програмата и аспектите от обучението. Написването на книгата и бележките за учителя (напътствия за правилното и най-ефективно използване на книжката) е направено с прякото съдействие на учители и професионалисти в сферата на опазване на животните. Учебникът се разпространява безплатно в училищата в страната след проявен интерес от страна на учителското ръководство. Книгата представлява интерактивно средство за изграждане на хуманно отношение към животните чрез групови занимания, дискусии, конкретни задачи и състезания. Описани са различните групи животни и какво представлява ареалът им и поведението им, как човекът им влияе и как може да им помогне, ако са в беда. Това дава възможност на учителите да развият допълнителни умения и да се доближат повече до децата, комбинирайки знания от различни предмети (природознание, биология, география и др.) и наблягайки на факта, че изграждайки се като отговорни и разумни хора, децата ще могат в бъдеще по-добре да общуват както с животните, така и помежду си.

Дейности с деца
Дейностите, включени в проекта, обхващат занимания по научаване повече за техния свят и намиране на решения на наболели проблеми чрез дискусии и упражнения. В учебника има много идеи за активности и разработки на малки проекти в клас.

Дейности с учители
 В Румъния проектът работи съвместно с Инспекторатите по образование под формата на споразумение между двете страни. ЧЕТИРИ ЛАПИ дава възможност на учителите да развият допълнителни педагогически умения и квалификация, както и лично да наблюдават резултатите от своя и труда на децата. Ние окуражаваме и подкрепяме учителите в техните усилия да създадат у децата чувството на отговорност и съпричастност и открито да споделят мненията си за ролята си в живота на животните. В България съвместната работа с инспекторатите е в процес на изграждане и изисква дългосрочни усилия от двете страни. Проектът "Децата се учат как да защитават животните" е с различна продълнителност (зависи от заетостта на учителя и продължителността на часовете, но обикновено е един учебен срок по 1 път седмично), като накрая на всеки курс обучение ЧЕТИРИ ЛАПИ организира събития/срещи, където да се изложат материалите на децата (рисунки, апликации, анимации, скулптури и др.) и да се наградят за добре свършената работа през срока. Учители и децата получават сертификат за прилагане на проекта, както и други предметни награди. Училището също получава от нас специална грамота за участие в инициативата ни.

Стремежът е за още по-силно сътрудничество с Инспекторатите по образование и Министерството на образованието, за да се превърне проектът в част от задължителните предмети в началните училища.


печат