VIER PFOTEN App nun für Iphone/Ipad und Android erhältlich


VIER PFOTEN App Download für
AndroidAndroid

IphoneIphone

Национален педагогически форум „Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в новата парадигма на училищното образование”

2017-05-11

Наред с грижата за животните, опазването на правата и хуманното отношение към тях, е една от ключовите интервенции в дейността на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ е образованието. В тази връзка, ЧЕТИРИ ЛАПИ в партньорство с Кирило-Методиевския научен център към Българска академия на науките и фондация "Палеобулгарика" организира Национален педагогически форум "Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в новата парадигма на училищното образование".

 

Събитието ще се проведе на 17-18 юни в София и ще завърши с кръгла маса. Ще бъдат дискутирани теми като "Децата се учат как да защитават животните – проекции в екологичното и гражданското образование", "Детската и младежката агресия – очи в очи с преживяното. Къде сме ние?", " Неправителственият сектор и училището" и др. Целта на форума е да създаде съвместно работно пространство за представителите на педагогическата колегия, учени и съмишленици, съпричастни към проблемите на българското училище; в условията на искрен и добронамерен диалог да се обсъждат наболели невралгични точки, да бъдат обменяни идеи и предлагани решения.

 

Участниците ще получат удостоверение за начислени кредити – 1 кредит за самото участие и 2 кредита за на представилите доклади (публикации). Докладите ще бъдат публикувани в специализирано научно издание.

 

Повече информация можете да получите от Поканата, която можете да изтеглите от тук.

Приходите от форума ще се използват за развитието на образователния проект на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ "Децата се учат как да защитават животните".

 

Заявка за участие


печат