Дариосиновяване

четири лапи раздава ваучери за безплатна кастрация на котки 

Повече от 20 000 котки са кастрирани от ЧЕТИРИ ЛАПИ в София за последните 10 години

Раздаването на талони за кастрация на бездомни котки стартира на 1ви юни, като заявяването ще се случва с предварителна регистрация на сайта ни, може да използвате синия бутон по-долу. 

След регистрацията на сайта, гражданите ще имат 30 календарни дни да вземат самите физически ваучери от клиниката ни за бездомни животни в гр. Банкя.

Всеки, който се грижи за бездомно или дворно коте, може да се възползва от програмата за кастрация, като заяви и вземе ваучер от ЧЕТИРИ ЛАПИ и запише час за манипулацията в някоя от партньорските ни клиники. След предоставяне на ваучера в клиниката, операцията не се заплаща, а разходите се покриват от ЧЕТИРИ ЛАПИ. За годините откакто програмата съществува, от нея са се възползвали стотици доброволци и активни граждани, и над 20 000 писани са кастрирани. 

молим, прочетете внимателно условията на програмата:

  • Талоните се заявяват предварително чрез регистрация на сайта ни:
  • Заявените талони ще се раздават всеки ден от 10:00 до 16:00 часа в клиниката в гр. Банкя
  • Всеки човек може да получи до 2 талона само за бездомни котки
  • Раздаването става на място, а предварително записване с имейл важи 30 календарни дни, ще се попълва регистър на талоните и декларация за работа с лични данни
  • Валидността на ваучерите ще бъде до 31.12.2021г.
  • Талоните могат да се ползват след записване на час в следните клиники
  • Молим желаещите да получат талони да носят предпазна маска на лицето си и да изчакват на разстояние 1,5м един от друг.

Полезна информация относно транспорт до клиниката на ЧЕТИРИ ЛАПИ в Банкя:

Адресът на клиниката е: гр. Банкя, ул.“ Александър Стамболийски“ 37. 🏥  Още информация и Гугъл картата на клиниката на сайта ни.

До гр. Банкя има редовен градски транспорт. Най- удобен е автобус номер 48 с начална спирка МС Сливница, който спира в близост до клиниката. Двете спирки, на които гражданите могат да слязат са „ Сочи“ и „ Родина“.

Други автобуси, които стигат до гр. Банкя, но спират в центъра са- 42 ( от кв. Люлин) и 47,49 от МС Сливница. От центъра има около 20 мин ходене пеша до клиниката.

общи правила на кампанията:

ОБЩИ ПРАВИЛА на проект за кастрация на бездомни котки:

 

1. Проектът е за безплатна кастрация САМО НА БЕЗДОМНИ КОТКИ, които по правило не получават ветеринарномедицински грижи на улицата. Домашни или бивши бездомни, но вече прибрани вкъщи животни, не влизат в това число, тъй като за тях би трябвало да се погрижат собствениците им.

2. Един талон дава възможност за безплатна кастрация на една мъжка или женска котка. Талонът е валиден само в клиниките, които са партньори на Фондация „Четири лапи“. Списък на клиниките можете да получите в офиса на фондацията или да намерите в уеб сайта на Фондацията.

3. Талонът за кастрация на бездомна котка не може да бъде продаван или разменян срещу други ветеринарномедицински услуги. Партниращите на Фондация "Четири лапи" клиники имат право да откажат да приемат талона, когато той не е представен от лицето, на което е издаден.

4. Талонът покрива разходите за операцията, както и ваксинация против бяс, вътрешно обезпаразитяване и постоперативен престой в клиниката от 24 ч. По-дълъг постоперативен престой може да бъде уговорен на място в клиниката, но той не се покрива от "Четири лапи"

5. Всяка обработена по проекта котка се маркира с ТАТУИРОВКА с номер (идентичен с този на талона) на едното ухо и ХОРИЗОНТАЛНО СРЯЗАНО ВРЪХЧЕ НА ДРУГОТО УХО. Това позволява отдалече да се вижда, че животното е кастрирано, както и то да бъде идентифицирано по номера си.

6. Талоните се заявяват онлайн в специално изработена платформа на сайта на Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ. Получават се САМО ЛИЧНО срещу предоставяне на три имена и подпис. С това лицето се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани от Фондация "Четири лапи" с цел осъществяване на контакт във връзка кастрираното животно. Тази информация е необходима с цел проследяване на талоните и по-добра отчетност. Фондация „Четири лапи“ е регистрирана за работа с лични данни и служител на организацията може да поиска да представите документ за самоличност.

7. На едно лице се издават максимум ДО 2 (ДВА) ТАЛОНА за безплатна кастрация на бездомни котки.

8. Талони не се издават на името на хора, които са пряко свързани с изпълнението на проекта, в т.ч. служители на Фондация „Четири лапи“ и на клиниките, участващи в проекта.

9. Талони не се издават след вече направена кастрация.

10. Талоните са със срок на валидност предварително обявен за конкретната кампания, в която са издадени. Фондация „Четири лапи“ има правото да ги анулира след изтичането и . Талонът може да бъде анулиран и при съмнение за злоупотреба .

11. Партниращите на Фондация "Четири лапи" клиники имат право да откажат кастрация на котки, които са домашни, или чието физиологично състояние не позволява извършването на операция.

12. С подписа си и получаването на талоните за безплатна кастрация, Вие се съгласявате да спазвате общите правила на проекта.

Котка в София

Подкрепете проекта ни днес!

Направете дарение в подкрепа на работата ни с бездомни животни, така ще можем да продължим да осигуряваме ваучери за кастрация. С Вашата помощ ще успеем да овладеем популацията на бездомни котки в София.

Помогни сега!

Търсене