Дариосиновяване
Норки ценни кожи

Отглеждането на животни за ценни кожи представлява риск за общественото здраве и трябва спешно да бъде прекратено

Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по животните е приложим от 21 април 2021 г. и цели по-доброто ранно откриване и контрол на болестите по животните, за намаляване на появата и последиците от епидемиите при животните.

25.5.2021

От ЧЕТИРИ ЛАПИ смятаме, че има необходимост от спешни мерки във връзка с отглеждането на животни от вида Американска норка на територията на Република България. Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по животните, който влезе в сила на 21 април 2021 г., постановява, че компетентният орган на засегнатата държава членка, в зависимост от сериозността на положението и съответната болест или опасност, незабавно взема мерки.  

Вижте нашите аргументи и подкрепете искането ни за незабавни мерки за прекратяването на отглеждането на животни за ценни кожи в България като изпратите становище до Министъра на земеделието, храните и горите!

Животни за ценни кожи

Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по животните е приложим от 21 април 2021 г. и цели по-доброто ранно откриване и контрол на болестите по животните, за намаляване на появата и последиците от епидемиите при животните. Регламентът очертава възможност за гъвкава и бърза реакция при наличие на болест или опасност. Освен това Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по животните има за цел да адресира различни видове промени, включително социални.

От ЧЕТИРИ ЛАПИ смятаме, че фермите за кожи представляват заплаха за общественото здраве и имат потенциал да станат резервоари за коронавирус и други болести и съответно представляват такава опасност, защото:

Още преди време Европейският център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, Швеция идентифицира поровите, към които се отнасят и норките, като разпространяващи гостоприемници на грипни вируси.

Норки в клетки

През изминалата година имаше огнища на SARS-CoV-2 в повече от 400 ферми за норки в десет държави-членки на ЕС, с милиони засегнати животни. Предвид условията на живот във фермите за ценни кожи, след като едно животно е заразено, вирусът се разпространява бързо. Скоро стана очевидно, че вирусът може не само да се разпространява между отглежданите норки и да мутира, но също така може да се предаде обратно на хората и в дивата природа чрез животните, попаднали в околната среда около ферми за норки, изследвани в Северна Америка.

Съвместна оценка от Световната здравна организация (СЗО), Световната организация за здравето на животните (OIE) и Организацията по прехрана и земеделие (FAO) предупреди, че съществува значителен риск COVID-19 да бъде предаден от норки на хората.

НЕОБХОДИМА НИ Е ВАШАТА ПОДКРЕПА

Необходима е неотложна и масова обществена реакция с искане за спешни мерки за прекратяване на отглеждането на американска норка за ценни кожи на територията на Република България.  

Влизането в сила на Закона за здравето на животните с цел по-доброто ранно откриване и контрол на болестите по животните на ЕС за първи път предоставя не само възможност, но и задължение за взимане на навременни мерки при съществуването на такъв сериозен риск за общественото здраве като фермите за Американска норка.

Призоваваме Ви да използвате следния текст като свое лично становище, което да изпратите до Министъра на земеделието, храните и горите на: minister@mzh.government.bg, така че да изразим заедно подкрепата си за спешното прекратяване на тази опасна и жестока индустрия в България!

Норка

Призоваваме Ви да изпратите свое лично становище до Министъра на земеделието, храните и горите 

така че да изразим заедно подкрепата си за спешното прекратяване на тази опасна и жестока индустрия в България!

Търсене