Дариосиновяване

Добро утро, мечи свят! 

Експерти на ЧЕТИРИ ЛАПИ, работещи по проект „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка” коментират пробуждането на мечките от зимен сън. 

19.3.2021

С настъпването на пролетта, все повече мечки се пробуждат и ще започнат да се движат из естествените си местообитания. Зимният сън при мечките, познат още като хибернация, не е задължителен процес. Мечките изпадат в тази хибернация, за да защитят тялото си от суровите зимни условия и да оцелеят през студените месеци без храна. 

В гората кафявите мечки обикновено копаят бърлогите си срещу склон, под корените на дърветата. Така, корените на дърветата осигуряват стабилност на покрива и предпазват бърлогата и от събаряне. Това им осигурява сигурност и спокойствие през дългите студени зими. 

През кой месец кафявите мечки се събуждат от зимен сън?  

Процесът на хибернация не е строго регулиран, но се наблюдава известна доза повтаряемост. Мъжките екземпляри заспиват зимен сън около средата на декември и обикновено напускат бърлогите си през средата на март. Женските, които раждат през зимата, остават в своите бърлоги по-дълго - от ноември до средата на април. 

При мека зима  обаче и наличие на храна не заспиват, а ако все пак заспят не е дълбоко и постоянно, а често се будят при по-топли дни. Това би могло да се превърне и в по-често явление с наличието на все по-топли изми в България и липса на сняг. 

След новината за гладните и сънени мечки, които се събудиха в Родопите тази седмица, Александър Дуцов, част от екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ, работещ по проекта: „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка, коментира актуалната ситуация: 

“Ранната пролет е сезон, в който все още няма избуяла зелена растителност и достатъчно ларви на насекоми, с които събудените мечки да заситят глада си. 

В тези ситуации се наблюдава и отклонение от „добрите обноски“ и някои мечки се изкушават да си набавят нужните им калории от населените места в района.“

пояснява Александър Дуцов

Един от приоритетите на екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ, работещ по темата в рамките на проект: „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758)“, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-121/24.08.2020 г., е да разпише механизъм за превенция на щетите от кафяви мечки и обвързани с него мерки за компенсации на щетите. Метод, използван при предходни проекти,  е поставянето на електропастири в регионите с мечешки популации. Данните показват, че предоставените електропастири, са дали положителни резултати.  

„Необходимо е да продължат да се поддържат практики за по-добра толерантност между дивите животни и ако живеете в район с мечки да вземете съответните мерки, за да намалите предпоставките за подобен тип инциденти.”

съветва  eкспертът по мечки Александър Дуцов  

полезни съвети за районите с мечи популации:

Какви стъпки да предприемат хората, живеещи в тези райони?

  • Да управляват добре отпадъците си! (Да не изхвърлят хранителни отпадъци около контейнерите и близо до населените места.)
  • Да осигурят надеждна охрана на кошерите и фуража на домашните животни. 
  • Да не пускат животни на свободна паша без пастир и без да са взети необходимите мерки за опазване на стадата.

ЧЕТИРИ ЛАПИ припомня, че всички щети могат да бъдат регистрирани в съответната Регионална инспекция по околна среда и да се подаде молба за компенсация на установените щети.  

Повече информация за проекта можете да намерите в секцията на сайта ни, отредена на кафявите мечки. Как стартира проекта можете да прочетете тук.

подкрепете мечките!

Ние от ЧЕТИРИ ЛАПИ целим да развиваме повече проекти в защита на вида кафява мечка у нас. 

дари сега

Търсене