Дариосиновяване

По следите на кафявите мечки в България

ЧЕТИРИ ЛАПИ започна мащабен проект за изготвянето на нов „План за действие за вида кафява мечка у нас“

12.2.2021

#ПоСледитеНаМечките🐻
Вече повече от 3 месеца специалисти от екипа ни събират и обработват информация, като в момента тече и фазата от проучвания за вида на терен. Експертите са разделени в две групи, които проучват ключови райони, в които се срещат кафяви мечки в България. Дейностите са част от мащабния проект на ЧЕТИРИ ЛАПИ за актуализирането на Плана за действие за вида кафява мечка у нас.
 


Първата група проучва популацията в Парк Централен Балкан, както и условията на района, извън постоянните местообитания на вида, които познаваме. Събраната информация до момента потвърждава, че районът има и други части с благоприятни условия за обитаване от мечки. Твърдението се подкрепя и от сведения за появата на майка с две мечета в областта преди 2 години.  

Втората група се отправи към Западните Родопи. В този район страната ни дели една популация от мечки с Гърция. При теренното проучване екипът там откри следи от пет мечки на различна възраст, включително майка с малко мече. Въпреки че състоянието на популацията в този район може да се приеме за добро, наличието на бракониери, вдигнали мерник на вида, е проблем, който става все по-осезаем.   

Следа от стъпка на кафява мечка, открита от експертите на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Ще продължим да ви представяме развитието на проекта. Можете да следите страницата ни във Фейсбук и Инстаграм, за да останете информирани!  

Проект „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758)“, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-121/24.08.2020 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.   

В помощ на мечките в българия

Подкрепете дейността ни по проекта за кафявата мечка 

дари сега

Търсене