Дариосиновяване
Мечка в гората

Учени заснеха четири мечки в Западните Родопи, Сред тях - и двегодишно мече

Проведоха се първите за 2021г. теренни проучвания по проект „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка". 

26.5.2021

Проведоха се първите за 2021г. теренни проучвания по проект „Актуализиране на план за действие за вида кафява мечка (Ursus arctos Linnaeus, 1758)“, изпълняван на основание АДБФП № Д-34-121/24.08.2020 г.

Между 13 и 16 май, екип, включващ проф. Николай Спасов, ас. Асен Игнатов  и Мирослав Иванов (ръководител на проекта), проведе теренно изследване в рамките на проекта на ЧЕТИРИ ЛАПИ за подготвяне на новия десетгодишен национален план за действие за кафявата мечка в България.

Изследването бе осъществено в Западните Родопи, в близост до границата на България с Гърция, където мечката е все още във висока численост и плътност. Цел на предвидената серия от теренни проучвания е сравняване на днешното състояние на вида с данните, получени преди около десет години.  

Регистрираните следи (индивидуализирани по публикуваната методика на Spassov et  al. 2016) и получените данни от поставени фотокапани, дадоха възможност в изследваната област да бъдат забелязани 4 мечки (женска с 2-годишно мече, възрастен мечок и млад 4-5 годишен мечок). Направеният до момента анализ показва, че в изследвания район от Западните Родопи обитават  поне  7 мечки. Този брой се приближава до  най-високата регистрирана от нас численост  (9 животни) от 2011 г.

Намерени мечки в Родопите

„Състоянието на вида в конкретния район като плътност и численост е добро. Причините са свързани с подходящите местообитания в запазените стари гори, липсата на бракониерство в този район, но също и с наличието на изкуствени хранилки, привличащи мечките в района, особено през пролетта и есента.“ 

каза проф. Николай Спасов от екипа, разработващ новия План за мечката.

Предстоят още проучвания на терен, които да дадат информация за анализа, част от предстоящия План.

От ЧЕТИРИ ЛАПИ напомнят, че кафявата мечка е защитен вид на територията на страната ни. За съжаление мечките са заплашени от множество заплахи като изчезващи местообитания, бракониерство и конфликт човек – мечка там, където животните се приближават до райони със стопанска дейност. Целта на разработвания План за действие е популациите от мечки на територията на България да бъдат опазени.

Мечка в Родопите

Прочетете още по темата

Вижте проекта за опазване на вида на кафявата мечка в България!

Научи повече

Търсене