Дариосиновяване
Close FUR farms

Държавите-членки на ЕС призоваха за прекратяване на отглеждането на кожи в ЕС на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство

Еропейската комисия окончателно да прекрати отглеждането на животни за кожи в ЕС.

29.6.2021

На 28 юни холандското и австрийското правителство представиха съвместна нота в Съвета, която призовава Европейската комисия да предприеме действия за окончателно прекратяване на отглеждането на кожи в ЕС заради хуманното отношение към животните, етиката, както и заради здравните рискове за хората и животните. Инициативата е подкрепена от още десет държави, сред които е и България.

Австрия и Нидерландия поеха инициативата за съвместна нота, с която да призоват Комисията за подходящи действия за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи в Европейския съюз. В документа се казва:

Close FUR farms

Подписалите нотата искат от Европейската комисия да проучи възможностите за постоянна забрана на отглеждането на кожи в ЕС и да представи законодателно предложение за постигане на тази цел“. От организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ приветстват, че България се присъединява към този призив и че за първи път изразява ясна позиция за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи:

Държавите не са сами в призива си за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи.

Скорошно проучване на общественото мнение, проведено от YouGov във Франция, Италия, България, Унгария, Естония и Словакия, поръчано от ЧЕТИРИ ЛАПИ и Еврогрупата за животните показва, че гражданите на ЕС подкрепят спешни действия на ЕС за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи, за да предпази здравето на европейските граждани и животни.

Гражданите на ЕС призовават Съюза не само да защитава човешкото здраве след COVID-19, но и да прекрати страданията на животните. Повече от 500 000 души вече са подписали петиция, призоваваща за прекратяване на търговията с кожи. Сега гласовете им се отразяват в исканията на държавите-членки.

Множество държави-членки на ЕС вече наложиха национални забрани за производството на ценни кожи и много учени призоваха за прекратяване на отглеждането на норки в името на общественото здраве и безопасност. На тази основа за подкрепа за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи, сега Европейската комисия трябва да засили и разработи план за подпомагане на държавите-членки за премахване на практиката в Европа.

От ЧЕТИРИ ЛАПИ призовават и за национална забрана на отглеждането на животни за ценни кожи в България възможно най-скоро.

За Fur Free Alliance:

Fur Free Alliance съществува, за да прекрати експлоатацията и убиването на животни за ценни кожи. Организацията е международна коалиция, която се състои от повече от 50 организации за защита на животните, базирани в над 35 страни по света, които работят съвместно, за да сложат край на отглеждането на ценни кожи и улавянето на животни за кожи, използвайки напълно мирни средства.

За Еврогрупа за животните:

Еврогрупа за животните (Eurogroup for Animals) представлява 70 организации за защита на животните в 26 държави-членки на ЕС, Швейцария, Сърбия, Норвегия, Австралия и САЩ. От създаването си през 1980 г. организацията успява да насърчи ЕС да приеме по-високи правни стандарти за защита на животните. Еврогрупа за животни отразява общественото мнение чрез членуващите организациите в целия Съюз и разполага както с научна, така и с техническа експертиза, за да предоставя авторитетни съвети по въпроси, свързани с хуманното отношение към животните.

За ЧЕТИРИ ЛАПИ:

ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна организация за защита на животните, която помага на изложени на прякото човешко влияние животни, разкрива случаи на насилие, спасява животни в нужда и ги защитава. Основана през 1988 г. във Виена от Хелмут Дунглер и приятели, организацията се бори за свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, съчувствие и разбиране. Кампаниите и проектите на ЧЕТИРИ ЛАПИ са насочени към животни компаньони, в това число бездомни кучета и котки, към селскостопански и към диви животни, като мечки, големи котки и орангутани, които се отглеждат при неподходящи условия, както и в зони на бедствия и конфликти. С представителства в Австралия, Австрия, Белгия, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Косово, Нидерландия, САЩ, Тайланд, Украйна,

Швейцария и Южна Африка, както и спасителни центрове в единадесет страни, ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява неотложна помощ и дългосрочни решения.

Търсене