Close FUR farms

Държавите-членки на ЕС призоваха за прекратяване на отглеждането на кожи в ЕС на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство

Еропейската комисия окончателно да прекрати отглеждането на животни за кожи в ЕС.

29.6.2021

На 28 юни холандското и австрийското правителство представиха съвместна нота в Съвета, която призовава Европейската комисия да предприеме действия за окончателно прекратяване на отглеждането на кожи в ЕС заради хуманното отношение към животните, етиката, както и заради здравните рискове за хората и животните. Инициативата е подкрепена от още десет държави, сред които е и България.

Австрия и Нидерландия поеха инициативата за съвместна нота, с която да призоват Комисията за подходящи действия за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи в Европейския съюз. В документа се казва:

Close FUR farms

„Ние, заедно с подписалите нотата, вярваме, че след като много норки бяха избити и няколко държави-членки забраниха отглеждането и развъждането на животни за ценни кожи в собствените си страни – е настъпил моментът Европейският съюз да направи крачка напред по тази тема и да изрази своето уважение към хуманното отношение към животните и желание за прекратяване на тази икономическа дейност, която без съмнение е вредна за благосъстоянието на животните, отглеждани в малки клетки с единствената или основна цел за получаване на ценни кожи.“

Подписалите нотата искат от Европейската комисия да проучи възможностите за постоянна забрана на отглеждането на кожи в ЕС и да представи законодателно предложение за постигане на тази цел“. От организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ приветстват, че България се присъединява към този призив и че за първи път изразява ясна позиция за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи:

„Надяваме се, че подкрепата на България по тази ясна европейска позиция за повече хуманност към животните ще бъде първа стъпка към прекратяването на тази жестокост в България. Аргументите за край на това жестоко отглеждане на хиляди норки всяка година са повече от достатъчно и е време да покажем, че можем да бъдем по-добри и да оценим адекватно рисковете"

каза Магдалена Пенева, ръководител на отдел „Програми“ в българския офис на ЧЕТИРИ ЛАПИ.

„Приветстваме инициативата на австрийското и холандското правителство и подкрепата на още десет държави-членки“. По-голямата част от европейските граждани подкрепят забраната за отглеждане на кожи и призоваваме Комисията да чуе техния глас!“

каза Пиер Султана, директор на офиса по европейски политики в ЧЕТИРИ ЛАПИ

„Браво на холандското и австрийското правителство за този документ. Въпреки че част от държавите-членки вече са забранили отглеждането на животни за ценни кожи, това, че тази практика все още продължава в ЕС, е морално неприемливо. След като държавите-членки добавиха своя глас, призовавайки за премахването на това отглеждане, Комисията трябва да действа.“

коментира Райнеке Хамелерс, директор на Еврогрупата за животните

„Видовете, отглеждани във ферми за кожи, са напълно неподходящи за интензивно държане в затворени клетки. Тази практика по своята същност е нехуманна. Не можем да подобрим смислено хуманното отношение към животните във фермите за кожи. Всъщност всеки опит за въвеждане на стандарти за благосъстояние би донесъл малко подобрение в живота им и би бил равносилен на легитимиране на жестока и остаряла практика, която трябва да бъде превърната в история. Единственият път напред е държавите-членки да прекратят за постоянно отглеждането на кожи в Европа. "

допълва Д-р Джоана Суабе, старши директор по връзки с обществеността в Humane Society International Европа

„Съществуващата програма за сертифициране на хуманното отношение в промишлеността за ферми за кожи е неадекватна и не решава присъщите опасения за благосъстоянието, свързани с отглеждането на диви животни в малки клетки“.Сертификатите и етикетите не са решението на проблемите с благосъстоянието при отглеждането на животни за ценни кожи, поради което подкрепяме призива за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи“.

заявява Джон Виндинг, председател на Fur Free Alliance

Държавите не са сами в призива си за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи.

Скорошно проучване на общественото мнение, проведено от YouGov във Франция, Италия, България, Унгария, Естония и Словакия, поръчано от ЧЕТИРИ ЛАПИ и Еврогрупата за животните показва, че гражданите на ЕС подкрепят спешни действия на ЕС за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи, за да предпази здравето на европейските граждани и животни.

Гражданите на ЕС призовават Съюза не само да защитава човешкото здраве след COVID-19, но и да прекрати страданията на животните. Повече от 500 000 души вече са подписали петиция, призоваваща за прекратяване на търговията с кожи. Сега гласовете им се отразяват в исканията на държавите-членки.

Множество държави-членки на ЕС вече наложиха национални забрани за производството на ценни кожи и много учени призоваха за прекратяване на отглеждането на норки в името на общественото здраве и безопасност. На тази основа за подкрепа за прекратяване на отглеждането на животни за ценни кожи, сега Европейската комисия трябва да засили и разработи план за подпомагане на държавите-членки за премахване на практиката в Европа.

От ЧЕТИРИ ЛАПИ призовават и за национална забрана на отглеждането на животни за ценни кожи в България възможно най-скоро.

За Fur Free Alliance:

Fur Free Alliance съществува, за да прекрати експлоатацията и убиването на животни за ценни кожи. Организацията е международна коалиция, която се състои от повече от 50 организации за защита на животните, базирани в над 35 страни по света, които работят съвместно, за да сложат край на отглеждането на ценни кожи и улавянето на животни за кожи, използвайки напълно мирни средства.

За Еврогрупа за животните:

Еврогрупа за животните (Eurogroup for Animals) представлява 70 организации за защита на животните в 26 държави-членки на ЕС, Швейцария, Сърбия, Норвегия, Австралия и САЩ. От създаването си през 1980 г. организацията успява да насърчи ЕС да приеме по-високи правни стандарти за защита на животните. Еврогрупа за животни отразява общественото мнение чрез членуващите организациите в целия Съюз и разполага както с научна, така и с техническа експертиза, за да предоставя авторитетни съвети по въпроси, свързани с хуманното отношение към животните.

За ЧЕТИРИ ЛАПИ:

ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна организация за защита на животните, която помага на изложени на прякото човешко влияние животни, разкрива случаи на насилие, спасява животни в нужда и ги защитава. Основана през 1988 г. във Виена от Хелмут Дунглер и приятели, организацията се бори за свят, в който хората се отнасят към животните с уважение, съчувствие и разбиране. Кампаниите и проектите на ЧЕТИРИ ЛАПИ са насочени към животни компаньони, в това число бездомни кучета и котки, към селскостопански и към диви животни, като мечки, големи котки и орангутани, които се отглеждат при неподходящи условия, както и в зони на бедствия и конфликти. С представителства в Австралия, Австрия, Белгия, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Косово, Нидерландия, САЩ, Тайланд, Украйна,

Швейцария и Южна Африка, както и спасителни центрове в единадесет страни, ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява неотложна помощ и дългосрочни решения.

Сподели сега

Търсене