Дариосиновяване
Milk Farm

МИНИСТРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОБСЪЖДАТ ФЕРМИТЕ ЗА НОРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Позицията на ЧЕТИРИ ЛАПИ

26.11.2020

16 Ноември, 2020 – Позиция на ЧЕТИРИ ЛАПИ  относно адресирането на темата за отглеждането на животни за кожи в Европейския съвет по селско стопанство и рибарство.

По време на пандемията от COVID-19 тази година стана ясно, че има висок риск фермите за норки да бъдат засегнати от вируса, който се разпространява бързо сред норки, мутира лесно и има риск след това да зарази и хората. В последните месеци бяха оповестени много случаи на ферми за норки в цяла Европа, отглеждани за ценни кожи, в които се появиха огнища на COVID-19. По тази причина правителството на Дания пристъпи към умъртвяване на всички 17 милиона норки, отглеждани за кожи след като вирусът се разпространи из фермите в страната. В момента Нидерландия и Ирландия също умъртвяват норките, останали във фермите им за производство на ценни кожи, като предпазна мярка срещу COVID-19. Наскоро беше идентифициран и първият случай на COVID-19 сред норки във ферма във Франция и сега те умъртвяват всички норки във въпросната ферма, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на инфекцията.

На 12ти ноември тази година OIE публикува становище, в което се казва:

„Рискът възприемчиви животни, като норки, да се превърнат в резервоар на SARS-CoV-2 поражда загриженост в световен мащаб, тъй като може да представлява продължителен риск за общественото здраве и да доведе до бъдещи събития за предаване на хора. Последните констатации от наблюдението в Дания показват, че вирусът SARS-CoV-2, въведен в норки чрез контакт с хора, се развива чрез вирусна мутация и е въведен отново при хората. OIE признава, че подобни събития могат да имат важни последици за общественото здраве. Докато пандемията на COVID-19 понастоящем се поддържа чрез предаване от човек на човек, има опасения, че въвеждането и циркулацията на нови вирусни щамове при хора може да доведе до модификации на предаваемостта или вирулентността и намалена ефективност на лечението и ваксината.“

„Наличието на огнища на COVID-19 в дневния ред на Съвета на земеделските министри на ЕС е допълнително доказателство за необходимостта от спешни действия. През последните седмици разпространението на коронавирусната инфекция в Европейски ферми за норки и доказаните мутации на вируса в датски ферми, е сериозна предпоставка за взимане на незабавни мерки. Много от държавите членки подчертаха необходимостта от ерегулации на фермите за норки на европейско ниво, за да може нови огнища на вируса бързо да бъдат идентифицирани и контролирани. Немският Министър на земеделието и настоящ Президент на съвета, Юлия Кльокнер свика за дискусия и обсъждане отглеждането на норки. Тя повдигна въпроса дали в отглеждането на норки изобщо има бъдеще.

ЧЕТИРИ ЛАПИ одобрява факта, че в допълнение на спешните мерки за контрол на COVID-19 във фермите за норки, Президентът на Съвета също постави под въпрос самата система. Развъждането на животни за ценни кожи, причинява масово страдание на животните и огромни здравословни проблеми за хората. Огромен брой европейски граждани са против фермита за добив на ценни кожи, а в много европейски държави това вече е незаконно. При това положение, ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава държавите-членки, Европейската комисия и Парламента, за незабавно затваряне на всички ферми за ценни кожи на територията на Европейския съюз, защото отглеждането на животни за ценни кожи носи сериозни рискове за общественото здраве.

Европейската комисия наскоро одобри програма в размер на 5млн. евро за директна подкрепа на индустрията за добив на ценни кожи в Латвия заради икономическите последствия от пандемията. На Съвета, Кльокнер подчерта, че останалата част от света наблюдава как Европа се справя с това предизвикателство.

От ЧЕТИРИ ЛАПИ споделяме позицията, че при сегашната ситуация и имайки предвид риска от разпространение и мутация на COVID-19 е необходимо отглеждането на животни за кожи спешно да бъде преустановено. 

Fur Farm

да сложим край на индустрията веднъж завинаги!

Подпишете сега

ЧЕТИРИ ЛАПИ в социалните мрежи

Бъдете информирани по тази и много други теми на каналите на ЧЕТИРИ ЛАПИ:

Търсене