minks-cage

Близо две трети от българите искат забрана за фермите за норки, сочи проучване 

Според повечето ни сънародници добивът на кожа с косъм е жесток и неетичен и не е от значение за икономическото развитие на страната. 

3.9.2018

Българското общество е категорично против отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи, като близо две трети подкрепят въвеждането на забрана за съществуването на ферми за норки и други животни, от които се добива кожа с косъм.

Това сочат данни от представително социологическо проучване, проведено през месец юни от Институт за социални изследвания и маркетинг (МБМД) по поръчкана Фондация „Четири лапи“.

Обществото ни също така е на мнение, че икономическото значение на този бизнес е слабо, а три четвърти от анкетираните са категорични, че отглеждането и умъртвяването на животни за ценни кожи не е оправдано, тъй като води до ненужно страдание на животните и има неблагоприятни последици за околната среда.

Макар добивът на ценни кожи да е нова за страната ни индустрия, вече 35 % от българите заявяват, че знаят за съществуването му, а 7.6 % са запознати дори в детайли как се отглеждат животните във фермите. 

По-голямата част от сънародниците ни (51 %) са изцяло или частично съгласни, че кожата с косъм може да съдържа вредни химикали, които са опасни за здравето. Подобни данни наскоро изнесе немският институт Бремер Умвелтинститут.

minks-cage

Близо три четвърти, или 71.3 % смятат, че бизнесът не допринася за българската икономика, а едва 21.1 % са на мнение, че добивът на ценни кожи трябва да се развива у нас. В същото време 70% смятат, че този отрасъл има значение единствено за една малка част от населението. 

Трима от всеки четирима от запитаните са съгласни, че отглеждането и умъртвяването на животни единствено заради кожата им е неоправдано тъй като това е жестоко, неетично и неприемливо (53 %) или заради вредните последици за хората, природата и околната среда (22 %).

Едва 13 % намират за оправдано отглеждането на животни за добив на ценни кожи, тъй като отрасълът е от стопанско значение за страната. 

Внушителните 65.6 % от българите са напълно или в по-голяма степен съгласни, че трябва да бъде въведена забрана за отглеждането и умъртвяването на животни само заради кожата им.

Това е в съответствие с подобни тенденции в редица европейски държави, като Австрия, Великобритания, Хърватска и други, където подобни забрани вече са налице.

mink-in-a-cage-poop

През 2016 г. и четвъртият най-голям производител на кожи от норки, Нидерландия, въведе забрана за индустриалното отглеждане на този вид, която влиза в сила от 2024 г.

 Едва 23 % от участниците в проучването са изцяло или в значителна степен несъгласни с въвеждането на такава забрана, но и сред тази група 88.3 % считат, че забраната е по-добре да бъде заменена с по-строги правила за дейността на фермите за добив на ценни кожи, които да гарантират по-хуманно отношение към животните и по-добро опазване на околната среда.

Резултатите от проучването бяха представени днес на среща между представители на „Четири лапи“ и други неправителствени организации с посланика на Кралство Дания у нас Сьорен Якобсен. Днешната среща беше в отговор на предишна подобна среща, организирана от посланика, на която датски представители на бранша за добив на кожа с косъм са лобирали пред българското правителство за създаване на условия за развитието на този бизнес в България. 

През последните няколко години в България бяха открити три ферми за норки, като в момента функционират две от тях с общ капацитет около 130 000 животни. Най-голяма е тази в старозагорското село Маджерито, която нашумя през 2015 г. след медийни публикации относно плановете там да се отглеждат до 400 000 норки, които ще бъдат умъртвявани в газови камери.

Макар българското законодателство да забранява отглеждането на вида севеноамериканска норка, фермите получиха лиценз от Българска агенция по безопасност на храните. 

mink-cage

През пролетта на тази година стартира гражданска инициатива за забрана на добива на ценни кожи у нас, като само в рамките на три месеца в големите градове на страната бяха събрани над 50 000 подписа, които впоследствие бяха внесени в Народно събрание. 

Фондация „Четири лапи“ ще продължи да настоява за въвеждане на пълна забрана за отглеждане на животни за добив на ценни кожи, за закриване на съществуващите в момента ферми и за търсене на отговорност на служителите на Българска агенция по безопасност на храните, които са допуснали лицензирането на тези ферми в нарушение на съществуващите законови разпоредби. 

Сподели сега

Търсене