Дариосиновяване
Proekt "Zhivotni pomagat na horata"

Как протича дейността по проект "Животни помагат на хората"?

Разберете кои са основните етапи, през които преминава работата с всеки един участник в проекта, подробности за екипа и целите му.

25.3.2021

В рамките на проекта в България се работи в три основни направления - "Подпомагани от животни дейности", "Подпомагано от животни обучение" и "Подпомагана от животни терапия". Различните интервенции имат различни специфични цели, но всички са насочени към подобряване на функциониране на бенефициентите и са съобразени с индивидуалните им нужди. 

Екипът на проекта се състои от двама обучени и квалифицирани психолози с богат опит в работата с деца, юноши и възрастни; двама водачи на кучета с професионални познания за грижата за кучетата – тяхното поведение, нужди, здраве и цялостно благосъстояние; ръководител на проекта; координатор на дейностите и разбира се, нашите три кучета-терапевти.

Шоко, Смайли и Кая са нашите незаменими кучета-терапевти. Преди включването им като членове на екипа, те са преминали тестове за пригодност, обучение за работа с хора и оценка на уменията им за извършване на дейностите по проекта.

Водеща във всеки етап от програмата е ролята на специално подбрано и обучено животно, което работи под ръководството на своя профилиран водач.  

етапи на работа по проекта:

Процесът на работа с всеки един от участниците преминава през три  обособени етапа:

  • Подготовка
  • Същинска интервенция
  • Оценка

Етапът на подготовка включва оценка на съответствието на кандидатата с критериите за включване в програмата и въвеждащи процедури. 

Вторият етап включва оценка на нуждите (от психолог и от родител) при включването в проекта, изработване на индивидуален план за работа и следването му в рамките на терапевтичния процес. 

Последният трети етап включва оценка на състоянието на бенефициента (вътрешна и външна) при приключването на работата с него/нея. 

dog Shoko in a therapy session

ЧЕТИРИ ЛАПИ се стреми да отговори на нуждата на българското общество от иновативни социални услуги, които да допълват нормативно определените. 

Този тип интервенции са с доказана ефективност в комбинация с традиционните подходи за подкрепа на деца и възрастни с различни затруднения. Те водят до по-бърза и ефективна промяна в състоянието на бенефициентите и до по-успешната им интеграция в обществото. 

Стремежът ни е да се приложат в България добрите европейски и световни практики в сферата на подпомаганите от животни интервенции, които вече десетилетия са важна част от дейностите, подобряващи състоянието на деца и възрастни с различни проблеми по света. 

dog Smiley
Therapy dogs FOUR PAWS Bulgaria

подкрепете нашите кучета-терапевти!

Можете да подпомогнете работата ни по този проект чрез някой от посочените методи за дарение

дари сега

Търсене