Дариосиновяване
Proekt "Zhivotni pomagat na horata"

Как протича дейността по проект "Животни помагат на хората"?

Разберете кои са основните етапи, през които преминава работата с всеки един участник в проекта, подробности за екипа и целите му.

25.3.2021

В рамките на проекта в България се работи в три основни направления - "Подпомагани от животни дейности", "Подпомагано от животни обучение" и "Подпомагана от животни терапия". Различните интервенции имат различни специфични цели, но всички са насочени към подобряване на функциониране на бенефициентите и са съобразени с индивидуалните им нужди. 

Екипът на проекта се състои от двама обучени и квалифицирани психолози с богат опит в работата с деца, юноши и възрастни; двама водачи на кучета с професионални познания за грижата за кучетата – тяхното поведение, нужди, здраве и цялостно благосъстояние; ръководител на проекта; координатор на дейностите и разбира се, нашите три кучета-терапевти.

Шоко, Смайли и Кая са нашите незаменими кучета-терапевти. Преди включването им като членове на екипа, те са преминали тестове за пригодност, обучение за работа с хора и оценка на уменията им за извършване на дейностите по проекта.

Водеща във всеки етап от програмата е ролята на специално подбрано и обучено животно, което работи под ръководството на своя профилиран водач.  

етапи на работа по проекта:

Процесът на работа с всеки един от участниците преминава през три  обособени етапа:

  • Подготовка
  • Същинска интервенция
  • Оценка

Етапът на подготовка включва оценка на съответствието на кандидатата с критериите за включване в програмата и въвеждащи процедури. 

Вторият етап включва оценка на нуждите (от психолог и от родител) при включването в проекта, изработване на индивидуален план за работа и следването му в рамките на терапевтичния процес. 

Последният трети етап включва оценка на състоянието на бенефициента (вътрешна и външна) при приключването на работата с него/нея. 

dog Shoko in a therapy session

ЧЕТИРИ ЛАПИ се стреми да отговори на нуждата на българското общество от иновативни социални услуги, които да допълват нормативно определените. 

Този тип интервенции са с доказана ефективност в комбинация с традиционните подходи за подкрепа на деца и възрастни с различни затруднения. Те водят до по-бърза и ефективна промяна в състоянието на бенефициентите и до по-успешната им интеграция в обществото. 

Стремежът ни е да се приложат в България добрите европейски и световни практики в сферата на подпомаганите от животни интервенции, които вече десетилетия са важна част от дейностите, подобряващи състоянието на деца и възрастни с различни проблеми по света. 

dog Smiley

„Като пример за директен резултат от нашата дейност мога да посоча факта, че бенефициентите проявяват интерес към това да осиновят безпородни животинки. Вече може да се похвалим със случаи на осиновени котка и куче.“ 

Младен Владимиров, Психолог

Therapy dogs FOUR PAWS Bulgaria

подкрепете нашите кучета-терапевти!

Можете да подпомогнете работата ни по този проект чрез някой от посочените методи за дарение

дари сега

Търсене