A newborn lamb next to its mother

Смъртност при агнетата и подрязването на живи агнета (мулезиране)

Помогнете да се сложи край на страданието на милиони австралийски овце 

5.3.2024

Австралия е водеща страна на световния пазар на вълна, тъй като осигурява 80% от фината мерино вълна, използвана от глобалната модна индустрия.1 Зад блясъка обаче милиони агнета страдат ненужно - умират веднага след раждането си, а повечето от оцелелите са подложени на невероятно жестоки практики като  “подрязване на живи агнета” (известно още като мулезиране)2

Смъртността сред австралийските овце е шокиращо висока, като обикновено варира между 20% и 30% (в сравнение със средните стойности за света от 9%-20 %), а в някои случаи достига дори до над 70% 3,4,5.

Всяка година умират около 10 милиона австралийски агнета. 

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

Многобройни фактори, като липса на подслон и надзор, време на раждане, трудности при раждането и лош избор на развъждане, водят до този голям брой смъртни случаи на агнета, поради което трябва да се приложи подходяща комбинация от стратегии, насочени към хуманното отношение към животните, за да се спасят безценни животи. 

Резюме на проучването на причините за високата смъртност при агнетата

Резюме на проучването на причините за високата смъртност при агнетата

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава австралийската вълнена индустрия спешно да въведе практики за развъждане и управление, които да дават приоритет на оцеляването на агнетата.

Пълното проучване на английски, може да намерите тук.

Как може да се подобри живота на овцете: 

  • Развъждане: Изследователи и фермери съобщават за връзката между по-високата преживяемост на овцете и по-малко набръчканите породи овце, които са устойчиви на миаза, което прави подрязването на живи агнета (мулезирането) до голяма степен ненужно. Това е важно откритие, което показва, че развъждането на овце с по-ниска степен на набръчкване на кожата има потенциал за едновременно решаване на множество проблеми, свързани с хуманното отношение към овцете, включително високата смъртност на агнетата, миазата и подрязването на живи агнета (мулезирането).
  • Животновъдство: Постигането на идеално тегло при раждане на овцете е от съществено значение за тяхното оцеляване и започва с подходящото хранене на техните майки. Когато се постигне идеалната оценка от 3.0 за телесното състояние, шансът за оцеляване на агнетата се увеличава с около 20% за близнаците, а за единично родените агнета - с поне 5%. Също така, по-ниската гъстота на отглеждане, подобреното наблюдение и подходящата намеса по време на критичния период на раждане на овцете, са от решаващо значение за подобряване на оцеляването, както на малките, така и на майката.
  • Среда: Обикновено овцете биват размножавани през зимата, за да може когато агнетата преминат от майчино мляко към трева, вече да е пролет, когато пасищата са най-плодородни. 6 Този метод на отглеждане намалява разходите за фураж. Въпреки това новородените агнета са изложени на суровите климатични условия през зимата. Чрез определяне на времето за раждане през есента или пролетта смъртността на агнетата може да се намали от 10%-20% до едва 1%-2%. А чрез осигуряване на подслон, смъртността на агнетата може да се намали със 17,5 % за агнета-близнаци и със 7 % за единично родените агнета в Австралия, като същевременно се свежда до минимум рискът от метаболитни заболявания при майките.

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава австралийската вълнена индустрия спешно да въведе практики за развъждане и управление, които да дават приоритет на оцеляването на агнетата и овцете. Това включва развъждане на устойчиви на миаза овце, в допълнение към други техники, описани в настоящия доклад. Тази стратегия за развъждане обещава да реши няколко проблема, свързани с хуманното отношение към овцете, включително смъртността, миазата и ненужното подрязване на живи агнета (мулезирането). 

Вашият глас е важен. Призовете марките и правителствата да защитят по-добре овцете. 

"Откакто преминахме към по-малко набръчкани видове овце, забелязвам, че овцете ни имат по-малко проблеми, по-успешни раждания и са по-способни да се справят с физическите предизвикателства  на майчинството." 

Дон Мъдфорд, австралийски производител на вълна 

Ужасът на подрязване на живи агнета (мулезиране) 

Много австралийски производители на вълна отглеждат "набръчкани овце", получили това име заради излишната кожа, която имат, за да произвеждат по-голямо количество вълна. За съжаление, този излишък от кожа, особено в областта на задните части на овцете, ги прави силно податливи на миаза - болезнена инфекция причинена от мухи, които снасят яйцата си в кожните гънки  на овцете. 

В опит да предотвратят появата на състоянието  на миаза, много овцевъди използват жестоката и остаряла практика на подрязване на живи агнета (мулезиране). Това е най-инвазивният метод за осакатяване, на който се подлагат селскостопанските животни. Агнетата, обикновено на възраст от 2 до 12 седмици7, се държат по гръб, а с остри ножици (подобни на градински) се отрязват големи участъци кожа и месо от седалищната област. Болката от това изключително травмиращо осакатяване може да продължи с дни, а зарастването на раната отнема седмици и обикновено се извършва без подходящи обезболяващи средства. 

Подрязването на живи агнета (мулезирането) е измислено преди повече от сто години и въпреки че отдавна съществуват безболезнени решения, все още около 70% от агнетата, отглеждани в Австралия за производство на вълна, се подлагат на това мъчение8. За съжаление, изследванията показват, че стотици хиляди умират от усложнения, възникнали по време и след тази практика9

За щастие има решения за предотвратяване на ненужната смърт и страдание на агнетата. ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава австралийската вълнена индустрия да прекрати подрязването на живи агнета (мулезирането) и вместо това да приложат вече наличните решения, като започнат с фермерски практики, които дават приоритет на оцеляването на агнетата и овцете. 

Ако работите за моден бранд и искате компанията Ви да бъде глас на състраданието, подпишете нашето писмо и станете част от движението. 

Sheep with lamb inside a stable

Помогнете ни да спрем подрязването на живи агнета (мулезирането)


ПОДПИШЕТЕ ТУК

Източник

1. The Woolmark Company. Wool: a sustainable solution. 2022 [accessed 2023 Dec 5]. https://www.woolmark.com/globalassets/_06-new-woolmark/_industry/support/resources/exclusive-resources/block-1---wool-in-the-world/gd4478-wool-a-sustainable-solution-toolkit-12.pdf 
2. Sheep Wool - #WearItKind – a FOUR PAWS campaign to end cruelty in fashion. FOUR PAWS International - Animal Welfare Organisation. [accessed 2024 Jan 16]. 
https://www.four-paws.org/campaigns-topics/campaigns/wearitkind/sheep-wool-and-mulesing 
3. 
Kopp K, Hernandez-Jover M, Robertson S, Abuelo A, Friend M. A Survey of New South Wales Sheep Producer Practices and Perceptions on Lamb Mortality and Ewe Supplementation. Animals. 2020;10(9):1586. doi:10.3390/ani10091586
4. 
Ipsen M. World’s best practice in Lamb Survival. Nuffield Australia Project No 1316. 2014 Apr:42. 
5. Bruce M, Young JM, Masters DG, Refshauge G, Thompson AN, Kenyon PR, Behrendt R, Lockwood A, Miller DW, Jacobson C. The impact of lamb and ewe mortality associated with dystocia on Australian and New Zealand sheep farms: A systematic review, meta-analysis and bio-economic model. Preventive Veterinary Medicine. 2021;196:105478. doi:10.1016/j.prevetmed.2021.105478
6. Australian sheep and lamb life cycle. MLA Corporate. 
[accessed 2024 Feb 1] https://www.mla.com.au/globalassets/mla-corporate/prices--markets/documents/trends--analysis/australian_sheep-and-lamb_life-cycle_a4.pdf
7. Tail docking and mulesing | Meat & Livestock Australia. MLA Corporate. [accessed 2024 Feb 1]. https://www.mla.com.au/research-and-development/animal-health-welfare-and-biosecurity/husbandry/tail-docking-and-mulesing/
 
8. Managing non-mulesed sheep, WA Department of Agriculture. 
https://www.agric.wa.gov.au/livestock-parasites/managing-non-mulesed-sheep 
9. Effect of plastic occlusive clips used as an alternative to mulesing on breech conformation, body weight and survival of Merino lambs, Evans et al. in Australian Veterinary Journal. doi:10.1111/j.1751-0813.2011.00890.x

Търсене