куче

Европейският парламент изисква регистрацията на всички домашни любимци в ЕС

Европарламентът изисква задължителна регистрация на всички домашни любимци в ЕС, а българското Народно събрание приема спорни текстове в ЗВД

17.2.2020

Европейският парламент изисква задължителна регистрация на всички кучета и котки за справяне с незаконната търговия с домашни любимци. В същото време българското Народно събрание тихомълком прие поредни спорни текстове относно регистрацията на домашните кучета и контрола на собствениците им 

Брюксел/София, 13 февруари 2020 г. 

Вчера на свое заседания Европейският парламент прие решение да призове Европейската комисия и държавите членки да предприемат решителни действия срещу незаконната търговия с домашни любимци. Парламентът прие предложение за резолюция, предлагайки мерки, които да обхващат територията на целия Европейски съюз и които биха защитили здравето на животните и хората, както и безопасността на потребителите. 

Предложението изтъква необходимостта от Европейски план за действие, който да подобри контрола върху прилагането на закона и да наложи по-строги санкции спрямо участниците в незаконната търговия с кученца, както и да подобри капацитета на митническите и ветеринарните служители да откриват нелегален транспорт на кученца. 

Нещо повече, сред целите е да се регулират онлайн обявите за домашни любимци и да се предпазят от измами хората, които имат намерение да си купят домашен любимец. ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава Европейската комисия най-накрая да приложи необходимите регулации и контрол за ефективно справяне с незаконната търговия с домашни любимци, причиняваща страдание на милиони кучета и котки всяка година. 

Кученце кученце

ЧЕТИРИ ЛАПИ от години води кампании срещу незаконната търговия с домашни любимци, обръщайки се към взимащите решения в ЕС с призив да приложат някои от основните действия, които сега са подчертани в предложението. Повечето държави членки вече имат изисквания по отношение на идентификацията и регистрацията на кучета и котки, но липсата на хармонизация на системите на територията на Съюза и липсата на свързаност на базите данни имат сериозни последици за животните. 

„Задължителната и съгласувана идентификация и регистрация на всички котки и кучета е решаваща крачка за справяне с незаконната търговия с домашни любимци. Ние сме много щастливи, че Европейският парламент иска да продължи напред с такава важна стъпка в хуманното отношение към животните. Строги и правилно прилагани разпоредби в целия ЕС, които не позволяват на дилърите да продават незаконно внесени, неваксинирани или болни животни на онлайн платформи, ще защитят както хората, така и животните,“

каза Пиер Султана, директор на Офиса по европейски политики на ЧЕТИРИ ЛАПИ в Брюксел.

Предложението освен това изисква включването на регистрационен номер за всички, имащи отношение към живота и здравето на домашния любимец, особено на развъдчика, продавача, ветеринарния лекар, превозвача и собственика. Това ще осигури по-голяма прозрачност по отношение на произхода на животните. 

Предложението обръща и особено внимание на продажбата на кучета и котки онлайн, като призовава всички дължави да надградят резултатите от „Координирания план на ЕС за контрол на онлайн продажбите на кучета и котки“, който подчерта необходимостта от безопасна търговия. Предложените действия включват партньорства между контролни органи, уебсайтове, бази данни и организации за защита на животните, чрез които да се предприемат мерки срещу заблуждаващи реклами за домашни любимци. То също така предлага задължителна проверка на самоличността за всеки, който продава домашен любимец в онлайн платформите. 

Според проучване на ЧЕТИРИ ЛАПИ, ежегодно във водещите сайтове за обяви в Европа се обявяват за продажба приблизително 2.4 милиона кучета, като много от тях са с неясен произход, отглеждани в много лоши и нехигиенични условия. Поради многобройните болести и здравословни проблеми, много от тях не оцеляват дълго време след продажбата. Анонимността на търговците е основен двигател на незаконната онлайн търговия с кученца. 

куче

В същото време през изминалата седмица българското Народно събрание прие на второ четене поредни спорни текстове в Закона за ветеринарномедицинската дейност, касаещи регистрацията, идентификацията и задължителната ваксинация против бяс на домашните кучета. Без каквито и да било мотиви от страна на вносителите, от такси бяха освободени ловните кучета, а задължителната за всички кучета ваксинация против бяс ще може да бъде поставяна само на животни между 12-седмична и 6-месечна възраст. Освен това, отпада задължението в 7-дневен срок от придобиване на куче над определена възраст собственикът да го регистрира при ветеринарен лекар, което на практика би означавало, че задължението кучето да бъде регистрирано, е еднократно и няма изискване за актуализация и проследяемост на смяната на собствениците. 

Не се въвежда и изрично задължение първият собственик на кучето или развъдчикът да го регистрира в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС), което създава предпоставки за незаконни практики и не позволява да бъдат проследени потенциални нарушения и големи количества животни, продадени или притежавани от едно лице незаконно. 

Също така, за пореден път на общините беше отказан достъп до Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните, което на практика означава невъзможност за прилагане на контрол върху собствениците на домашни кучета и ограничаване на изоставянето им. 

Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност бяха приети без обществено обсъждане и съгласуване с експерти от неправителствения сектор и съсловната организация на ветеринарните лекари. 

осинови не купувай!

Източник

Организация за защита на животните „Четири лапи 

Сподели сега

Търсене