куче

Как работи зоополицията в България?

България е една от страните в ЕС, която работи усилено в посока повишаване на професионалната квалификация на служителите от МВР, ангажирани с разследване и разкриване на престъпления инкриминиращи посегателство срещу животни

17.10.2019

Проведеният през октомври тази година семинар в Пловдив показа, че страната ни прави нужното, за да  усъвършенства работата на специализираното звено „Зоополиция и кинология“. 

 В обучителния семинар взеха участие служители от СДВР и областните дирекции на МВР от цялата страна, както и представители на Районна прокуратура – Пловдив и Българската агенция по безопасност на храните, също и неправителствени организации – в това число и Организация за защита на животните ”Четири лапи’. 

 Освен повишаване на професионалната квалификация на служителите от МВР, в рамките на семинара се обърна внимание и върху подобряване на взаимодействието между контролните органи и неправителствените организации. 

 Старт на обучението беше даден от заместник-директора на ГД „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева и комисар Ваня Георгиева – началник отдел “Методическо ръководство на дейността по разследването”. 

 По време на семинара Макева обърна внимание върху факта, че престъпленията, свързани с насилие и умишлено умъртвяване на животни, изискват разследващите да притежават определени знания и умения, които те не получават при първоначално им обучение и идеята на този семинар е да допринесе за повишаване на ефективността на служителите в тази посока. Макева обърна внимание и върху данни от международни изследвания, които сочат взаимовръзката между поведението на хора, проявили насилие в детството си спрямо животни, а по късно в зряла възраст и спрямо хора. Подчертан бе и фактът, че насилието в семейството почти винаги е предшествано и от насилие към животно. 

Камен Николов от сектор “Зоополиция и кинология” при ГДНП сподели, че за 2018.г има 349  регистрирани престъпление срещу животни, а четири години по-рано броят им е бил само 178. Според него това увеличение показва, че чувствителността на хората към този тип престъпления се е повишила и все по-малко от тези деяния остават скрити за полицията и обществото. Той припомни, че от 2011г. тези деяния са криминализирани и полицията има ангажимент да ги разследва като всяко друго престъпление и, че се  реагира на всеки случай след подаден сигнал, но предупреди, че сигналите от стана на граждани в социалните мрежи не са достатъчни. Необходимо е сигналът да бъде подаден и към органите на МВР, като активността на хората освен в сигнализирането, трябва да се проявява и в свидетелстване пред разследващите. 

”Зоополиция има и тя работи, при това работата набира скорост. Надяваме се и гражданите да бъдат по-активни и отговорни, тъй като много често при искане от наша страна да съдействат и свидетелстват, те остават безучастни” сподели д-р Надежда Мечева, управител на клиника за бездомни животни към Организация за защита на животните “Четири лапи”. 

По време на семинара беше обсъден и въпросът за създаването на специализирана телефонна линия за сигнали за престъпления и неправилно отношение към животни, тъй като в момента те се получават на телефон 112 и повишават натоварването на номера, което забавя ефективната реакция от страна на зоополицията. 

осинови не купувай!

Търсене