Small tiger

„Четири лапи“ стартира международна петиция за условията в българските зоопаркове

Онлайн петицията призовава Европейската комисия да обърне внимание на неподходящите условия в зоопарковете и неспазването на общоевропейското законодателство.

5.10.2020

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

Международната организация за защита на животните стартира онлайн петиция, с която призовава Европейската комисия да обърне внимание на условията в българските зоопаркове и неспазването на общоевропейското законодателство при лицензирането и контрола на дейността им. Конкретният повод за стартиране на петицията е появата на бял свят на лъвчетата Косара и Симба – поредният пример за престъпно близкородствено развъждане на големи котки в зоологическа градина, която не разполага с условия за отглеждането им. 

Само за последните три години това е четвърти подобен случай, след раждането на Масуд и Терез в Разград и на две двойки лъвчета в Хасково, едните от които починаха часове след раждането си поради липса на адекватни грижи.

A monkey in a bulgarian zoo

Европейската директива за зоопарковете от 1999 г. изисква осигуряване на условия на отглеждане, отговарящи на биологичните изисквания и нужди на животните, както и развитие на консервационна, научна и образователна дейност. Ако отговарят на тези условия, зоопарковете подлежат на издаване на лиценз и постоянен контрол на дейността. 

Според Магдалена Пенева, ръководител на отдел „Програми“ в „Четири лапи“, у нас изискванията на Директивата за зоопарковете се спазват само формално:

„Съществува порочната практика да се издават лицензи на зоопаркове, които не отговарят на изискванията на българското и европейското законодателство, с условието в рамките на срока на лиценза несъответствията да бъдат отстранени. Това обикновено не се случва и след изтичане на настоящия лиценз се издава нов с ясното съзнание, че зоопаркът е в нарушение. 

Към днешна дата от общо 19 зоологически градини, без лиценз работят тези в Габрово, Кюстендил, Разград, Стара Загора и Шумен, а с издаден лиценз, но неотговарящи на част от условията са зоопарковете в Благоевград, Кнежа, Плевен и Хасково. Почти всички останали зоопаркове също имат пропуски по отношение на изискванията“

обобщава Пенева.

Основните проблеми, които експертите на „Четири лапи“ констатират при дейността на зоологическите градини в България, са пропуски в документацията за отглежданите животни, които прикриват появата и изчезването на животни; безотговорно развъждане в неподходящи условия, като нерядко между родителите има близкородствена връзка; липса на научна и образователна дейност; неподходящи условия за отглеждане на диви животни в плен, водещи до страдание и нерядко смърт, като същевременно у посетителите се създава грешно впечатление за особеностите, нуждите и поведението на видовете, както и за хуманното отношение към животните.

Tiger in a cage

От „Четири лапи“ са категорични, че досега сигналите им към Министрество на околната среда и водите за състоянието на зоопарковете не са довели до никакъв резултат и затова са принудени да се обърнат към Европейската комисия. Освен петиция, от българския офис на международната организация за защита на животните подготвят и конкретни сигнали до ЕК и МОСВ за условията на отглеждане на животните в някои от зоопарковете.

Lion in a cage

Петицията на „Четири лапи“ до Европейската комисия е на български, английски и немски и ще събира подкрепа сред над 1 милион поддръжници на организацията в целия свят. От „Четири лапи“ очакват българското правитество да преразгледа начина на лицензиране и контрол на зоопарковете, както и да изработи ясна стратегия за отглеждането на диви животни в плен, като са готови да предоставят своите опит и експертност в помощ на усилията на изпълнителната власт. 

Желаещите да се подпишат под исканията на „Четири лапи“ и по този начин да помогнат за подобряване на условията в българските зоологически градини могат да го направят на адрес: https://help.four-paws.org/en/help-us-closecruelcages-bulgaria

A paw through a cage

ПОдпишете петицията


Нека заедно спрем ужасния живот в клетка на дивите животни

Подпишете днес

Сподели сега

Търсене