Dog mother with puppies

КАК ДА ПРАВИМ РАЗЛИКА МЕЖДУ БЕЗСКРУПУЛЕН И ОТГОВОРЕН РАЗВЪДЧИК 

Ключовите разлики, които могат да помогнат и насочат търсенето Ви в правилна посока 

10.5.2022

Безскрупулният развъдчик/продавач... 

 • Предлага няколко различни породи кученца, които може да осигури бързо, понякога на възраст под 8 седмици и често без присъствието на майка им. 
 • Опитва да избегне законовите изисквания и твърди, че новият собственик е отговорен за поставянето на първите ваксини на кученцето, микрочипирането и регистрацията му. Той няма да предостави никаква информация относно грижите за кученцето, като е възможно и да липсват докумети или да бъдат предоставени фалшиви такива. 
 • Предлага сам да достави кученцето или активно настоява за среща на обществено място, като паркинг, за предаване на кутрето. Също така, избягва всякакви искания за среща с майката, особено ако кученцата са били внесени или родени другаде. 
 • Продава кученцата си без ваксини, обезпаразитяване и без медицински преглед. 
 • Не е регистриран развъдник, както не са регистрирани и кученцата (чрез микрочип), които продава, в съответствие с националната законодателна рамка. Той няма да иска да подпише договор или да вземе кученцата обратно, ако нещо се обърка. Ще избягва всякакви въпроси след продажбата на кученцата, особено ако те са болни и просто ще изчезне, ако нещо се обърка, за да избегне правни действия. 
 • Няма да е социализирал кученцата си или е възможно да ги е закупил или внесъл от ферми за кученца в чужбина, където биха получили малко или никаква социализация. 
 • Няма да се интересува от родителите и често няма да знае за местонахождението им или условията, в които се отглеждат, тъй като кученцата може да са закупени от незаконни развъдници (ферми) или внесени от чужбина.

Отговорният развъдчик... 

 • Обикновено предлага само едно кучило от една или две породи, в които е специализиран, и ще продава кученцата си, само когато са готови да бъдат разделени от майка си на възраст 8 седмици или повече. 
 • Следва всички законови изисквания, гарантира, че кученцата са ваксинирани, микрочипирани и регистрирани и предоставя всички необходими документи, както и информация как да се грижим за кученцето. 
 • Позволява и приветства повече от една визита от страна на купувача, който да види кученцата и да опознае как взаимодействат с майка си и братята и сестрите си. 
 • Гарантира, че кученцата са напълно ваксинирани, обезпаразитени и са минали медицински преглед, за да се докаже, че са здрави, преди да бъдат продадени. 
 • Е регистриран и проследим, достъпен за контакт преди, по време и след покупката, за да отговори на всякакви въпроси. Ще настояват за подписване на договор за закупуване на кученце и ще вземе кученцето обратно, ако е болно или, ако е необходим нов дом за него при определени условия. 
 • Ще гарантира, че кученцата му са социализирани към различни ситуации, преди да бъдат продадени, така че да могат да растат в новия си дом и ще съветват новите собственици как да продължат със социализацията на кученцето. 
 • Ще се грижат за своите кучета за разплод, като гарантират хуманно отношение към тях и ще развъждат кучето майка максимум четири пъти на не по-малка от 18-месечна възраст и не по-голяма от 8-годишна възраст. 

Сподели сега

Търсене