Нова глава за животните компаньони в Европа

Първа конференция на Европейската комисия относно хуманното отношение към кучетата и котките 

29.10.2013

Първата конференция на Европейската комисия относно хуманното отношение към кучетата и котките, носеща заглавието "Да изградим Европа, която се грижи за домашни животни", се състоя вчера в Брюксел с обнадеждаващ резултат. ЧЕТИРИ ЛАПИ приветства това основополагащо събитие. 

Задачата на конференцията бе да се идентифицират и решат основните проблеми, засягащи кучетата и котките в Европейския съюз. За тази цел повече от 470 заинтересовани представители на държавни органи, организации за защита на животните, както и лица с професионален или личен интерес, се събраха вчера, за да обсъдят и обмислят практическите съображения, свързани с хуманното отношение към домашните любимци.

При повече от сто милиона домашни любимци, кучетата и котките са най-популярните животни компаньони в Европа. С нарастването броя на тези животни се е развила голяма индустрия, част от която е например производството на храни и лекарства за домашни любимци.

За съжаление обаче има и друг вид пазари - сивия и черния – където породисти кученца буквално се „произвеждат” в т. нар. "фабрики за кученца" в най-неподходящи условия.

Увеличаването на незаконната търговия води до сериозни здравословни проблеми при животните и създава изкривяване на пазара. Освен това, в някои държави-членки има сериозни проблеми с неконтролираното размножаване на уличните кучета и котки. 

Въпреки че ЕС няма правни компетенции в последната област, първият етап в подобряването на търговските и здравни аспекти за кучетата и котките ще бъде едно проучване.

dog-people-sea-side

Също така ЕС може да разработи допълнителни мерки, за да осигури на държавите-членки необходимите инструменти, чрез които да се създаде общо европейско разбиране на хуманното отношение към животните и отговорното собственичество – например, съвместима система за идентификация и регистрация в Европа. 

Бяха изтъкнати някои добре функциониращи модели на национално законодателство и национална организация, в резултат от което изпъкна спешната нужда от прилагане на принципа „Отговорно собственичество”.

 Тези мерки включват: прецизно законодателство с ясни компетенции, информиране и образоване, задължителна идентификация и регистрация, средно-и дългосрочни кастрационни програми за контрол върху животинската популация на национално ниво, правила за приюти и частното отглеждане на домашни животни, както и насърчаване на осиновяването вместо купуване от съмнителни източници. 

"Последният Закон за защита на животните на Литва е първото национално законодателство за хуманно отношение към животните, свързано изрично с Европейския принцип, описан в чл. 13 от Лисабонския договор. Отговорното собственичество на животни е една от последиците от този етичен принцип. Тъй като кучетата и котките са животните, които живеят най-близо до хората, европейската култура на отговорно собственичество може да се развие най-добре, като се започне с тези животни и се приложи общоевропейска съвместима система за идентификация и регистрация на всички кучета." 

заяви Марлене Вартенберг, директор на Офиса по европейската политика на ЧЕТИРИ ЛАПИ в Брюксел. 

Сподели сега

Търсене