10 август - СВетовен ден на лъва

 #WorldLionDay На празника на Царя на джунглата обръщаме поглед към някои от застрашаващите вида му проблеми

10.8.2021

С отбелязването на световния ден на лъва, обръщаме внимание на осведомеността за намаляващата популация на вида и проблемите, които го застрашават. За последните 20 години броят големи котки е намалял с 30%, като и днес един от най-внушителните хищници продължава постепенно да изчезва от териториите си.  

Един от основните проблеми, освен намаляващата популация, е отглеждането на големи котки в циркове, нерегламентирани зоопаркове или като частна собственост, където обикновено са подложени на травмиращи условия. Не малък брой лъвове всяка година стават жертва и на бракониери.  

Представленията с екзотични животни са зрелищна част от историята на цирковото изкуство. Създаването на шоу с номера, изпълнени от диви животни на пръв поглед е невероятно и изумяващо, но за да се дресира подобен вид хищник, той трябва да бъде усмирен и държан в подчинение чрез жестокост. Физическото насилие, веригите, камшиците и електрошоковите устройства винаги са били методът за обучение на циркови животни. Потвърдено е от проучване, че средно опашатите “артисти” прекарват около 91% от времето си в тесни клетки, вагони и заграждения.   

В 23 Европейски държави (сред които е и България) са създадени закони, забраняващи използването на диви животни, по-специално големи котки, в цирковете. Забраните са подкрепени от много експерти в сферата, а според проучване от февруари 2021г.,проведено сред гражданите на Германия, Франция, Италия, Испания и др. 68%  от анкетираните граждани са съгласни, че подобен вид развлечения са нехуманни и смятат, че ЕС трябва да гарантира да не позволява жестоката употреба на животни. 

Въпреки това в изброените държави все още няма приет регламент. В България пълната забрана за експлоатиране на диви животни в цирковете влезе в сила през 2015г., когато и последната циркова тигрица Варвара, беше спасена от екип на ЧЕТИРИ ЛАПИ.   

Макар и за не толкова “атрактивно” шоу, в страната ни все още живеят диви животни в плен, със задачата да привличат посетители. Години наред те са отглеждани в условия, неотговарящи не само на нуждите им за пълноценен живот, но и на минималните законови изисквания. Това беше доказано от доклада на ЧЕТИРИ ЛАПИ, създаден с цел подобряване на условията в зоопарковете в страната ни и предотвратяване на още истории за лъвчета с печален край.  

В плен Царят на джунглата не живее, както му подхожда – независимо и величествено, защото четирите бетонни стени и железните решетки напълно притъпяват инстинктите му. От липсата на хуманно и отговорно отношение при отглеждането на диви котки в зоопарковете, се подразбира практиката да бъде прекратена.  #CloseCruelCages 

Царят на джунглата заслужава повече!

Подкрепете дейността ни в защита на големите котки

дари сега

Търсене