farm

Заплахата от антимикробна резистентност

Намаляване на употребата на антибиотици чрез подобряване хуманното отношение към животните 

2.9.2022

Световната здравна организация предупреждава, че ако не се предприемат действия, до 2050 г. антимикробната резистентност (АМР) може да причини 10 милиона смъртни случаи всяка година и да доведе до икономически загуби, сравними с финансовата криза от 2008 г.  

АМР е една от най-големите заплахи за глобалното човешко здраве, като основен фактор за тази тиха пандемия е интензивното животновъдство, което представлява над 70% от световната употреба на антимикробни средства.  

AMR chart

Спешно е необходимо значително намаляване на употребата на антибиотици в селското стопанство, което е възможно, само ако обърнем внимание на основните причини, които налагат антибиотичното лечение: условията на отглеждане на животните и размера на индустриалното селско стопанство.  

В интензивните ферми е налице широка употреба на антибиотици, основно за ограничаване на заболяванията при животните, живеещи в условия, които спомагат за бързо разпространение на болестите. Осигуряването на добри условия на живот ще гарантира, че животните са в добро здраве и със силна имунна система, което ги прави по-малко податливи на инфекции, изискващи антибиотично лечение.  

В крайна сметка, за да защитим човешкото здраве, трябва да преосмислим и коригираме връзката между хората, животните и околната среда. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ АМР Насоки 2022

ЧЕТИРИ ЛАПИ АМР Насоки 2022

Заедно с ветеринарни и правни експерти, ЧЕТИРИ ЛАПИ създадоха този документ с насоки, за да помогнат при прилагането на необходимите мерки за подобряване на хуманното отношение към животните в европейските ферми, във връзка с намаляване на употребата на антибиотици, справяне с АМР.

Сподели сега

Търсене