Дариосиновяване
birds-tree-forest-background

12 въпроса за умъртвените от БАБХ птици от столичния зоопарк, на които агенцията не желае да отговори 

15.3.2018

Повече от две седмици след скандалното изземане от столичния зоопарк на над 100 диви птици от служители на Българска агенция по безопасност на храните и умъртвяването им, все още има въпроси, на които агенцията отказва да отговори: 

1. При положение, че птиците са внос от държава в ЕС, за която БАБХ твърди, че има данни за птичи грип, защо животните не са били умъртвени от служители на БАБХ още във Видин, а са изпратени чак до София, потенциално разнасяйки заразата из голяма част от страната?

2. Защо от БАБХ отказват да признаят столичния зоопарк за спасителен център, макар той да е обявен за такъв със заповед на Министъра на околната среда и водите още през 2012 г.?

3. В Зоологическа градина - София от години редовно се настаняват под карантина внесени контрабандно птици с недоказан произход. Каква процедура са прилагали досега от БАБХ в тези случаи и защо точно сега агенцията реши да изземе и умъртви птици, настанени с решение на друг компетентен орган - Регионална служба за околна среда и води - Монтана?

4. Защо при изземането на птиците от Зоологическа градина - София служителите на БАБХ не са подписали приемо-предавателни протоколи?

5. Защо при изземането на птиците от Зоологическа градина - София служителите на БАБХ не са уведомили органа, разпоредил настаняването на птиците в зоопарка - РИОСВ - Монтана?

6. Защо служителите на БАБХ са иззели и умъртвили птиците при влязло в сила определение на Административния съд, спиращо заповедта на за умъртвяване, за което в БАБХ са били уведомени навреме и което така и не е обжалвано до изтичането на законовия срок за това?

7. При съмнения за наличие на птичи грип, защо служителите на БАБХ са предпочели да транспортират птиците на повече от 50 км от зоопарка, потенциално разнасяйки заразата, вместо да вземат съответните проби докато птиците са били под строга карантина?

8. Защо първоначално от пресцентъра на БАБХ обявиха, че не са взети проби от птиците за птичи грип, а по-малко от 24 часа след това обявиха, че такъв е открит при две от умъртвените птици? Какъв е щамът на вируса, открит във взетите проби?

9. Защо проби за птичи грип са взети след умъртвяването на птиците, а не преди това, непосредствено след задържането им или след настаняването им в зоопарка?

10. Уведомила ли е БАБХ за положителните проби Европейската комисия и страните членки на ЕС и Международната организация за здравеопазване на животните (OIE) в 24-часов срок след констатиране на заболяването, каквото задължение има съгласно българското законодателство и сключените международни споразумения? На страницата на последната няма информация за този случай, но вече е качена такава за случай на птичи грип в Генерал Тошево, установен седмица след този в зоопарка: http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/update-on-avian-influenza/2018/

11. Защо изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев отказва да прави изявления по случая?

12. Използва ли БАБХ подобни случаи и съмнения за заболявания по животните като птичи грип, за да оказва натиск върху неудобни фермери, ветеринарни лекари или обекти, в които се отглеждат животни?

Търсене