Дариосиновяване

Click! Човечност към животните в снимки

ЧЕТИРИ ЛАПИ стартира кампания за любителски снимки, представящи най-добре мотото на организацията.

20.5.2014

Вече над 25 години чрез своите проекти и кампании „Четири лапи” се бори за по-хуманно отношение към животните. През 2014 година организацията ще обърне внимание върху връзката между хора и животни по един по-особен начин.

 В началото на седмицата страртира онлайн фото конкурс за най-добра любителска снимка, представяща мотото на „Четири лапи” – Повече човечност към животните. 

dog-cat-dog-person-camera

Търсене