Дариосиновяване
Minks in a cage

Всички ферми за норки трябва да се считат за рискови във връзка с COVID-19

ЧЕТИРИ ЛАПИ и партньори призовават за незабавно преустановяване отглеждането на норки за производство на ценни кожи.

22.2.2021

Европейският орган за безопасност на храните публикува доклад, според който всички ферми за норки трябва да се считат за изложени на риск от това да се превърнат в огнища на COVID-19 и трябва да бъдат стриктно наблюдавани, особено в началото на размножителния период на норките, който трябва да започне в края на този месец. 

След публикуването на този доклад, организациите за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ, Humane Society International/Europe, Еврогрупата за животните, Fur Free Alliance и техните членове, отправят категоричен призив към Европейската комисия да даде указания на държавите-членки незабавно да преустановят отглеждането на норки за производство на ценни кожи. 

Този призив отразява наскоро публикувано научно становище за рисковете за общественото здраве, свързани със SARS-CoV-2 и с интензивното отглеждане на норки.

В доклада на Европейския орган за безопасност на храните се отбелязва, че в региони с висока плътност на фермите за производство на ценни кожи, вирусът SARS-CoV-2 вероятно ще се разпространи от една ферма за норки в друга. 

Европейският орган за безопасност на храните препоръчва държавите-членки да прилагат не само пасивни, но и активни, системи за мониторинг. 

Те съветват мерките да включват често тестване на всички хора, които влизат в контакт с норките, тестване на проби от мъртви или болни животни, тестване на диви животни от семейство „Порови“, уловени в близост до ферми за ценни кожи и анализ на генетична секвенция за проследяване на произхода на огнищата и идентифициране на възможни мутации на вируса.

Независимо от нашата непоколебима позиция, че отглеждането на животни за ценни кожи трябва да бъде забранено за постоянно в целия ЕС поради неприемливите резултати от гледна точка на хуманното отношение към животните и потенциалните бъдещи рискове за общественото здраве, междувременно призоваваме Европейската комисия да действа незабавно за спиране на отглеждането на норки, развъждането на норки и вноса и износа на живи норки и нейните сурови кожи в целия Европейски съюз.

Прочетете научното изявление за рисковете за общественото здраве от SARS-CoV-2 и интензивното отглеждане на норки

Прочетете доклада на Европейския орган за безопасност на храните

За ЧЕТИРИ ЛАПИ:

ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна неправителствена организация за защита на животните с централа във Виена, Австрия и представителства в 15 страни, сред които и България. Организацията популяризира хуманното отношение към животните чрез последователни кампании и проекти. У нас организацията е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки край гр.Белица, изграден съвместно с фондацията на Бриджит Бардо и с дейностите си в помощ на бездомните животни, като за последните 10 години организацията е помогнала на над 30 хиляди кучета и котки от цялата страна чрез кастрация, лечение и намиране на дом.

За Fur Free Alliance:

Fur Free Alliance съществува, за да прекрати експлоатацията и убиването на животни за ценни кожи. Организацията е международна коалиция, която се състои от повече от 50 организации за защита на животните, базирани в над 35 страни по света, които работят съвместно, за да сложат край на отглеждането на ценни кожи и улавянето на животни за кожи, използвайки напълно мирни средства

За Еврогрупа за животните:

Еврогрупа за животните (Eurogroup for Animals) представлява 70 организации за защита на животните в 26 държави-членки на ЕС, Швейцария, Сърбия, Норвегия, Австралия и САЩ. От създаването си през 1980 г. организацията успява да насърчи ЕС да приеме по-високи правни стандарти за защита на животните. Еврогрупа за животни отразява общественото мнение чрез членуващите организациите в целия Съюз и разполага както с научна, така и с техническа експертиза, за да предоставя авторитетни съвети по въпроси, свързани с хуманното отношение към животните.

Прочетете повече за ценните кожи

Вижте жестокостта стояща зад кожите с естествен косъм

Прочети повече

Търсене