Minks in a cage

Всички ферми за норки трябва да се считат за рискови във връзка с COVID-19

ЧЕТИРИ ЛАПИ и партньори призовават за незабавно преустановяване отглеждането на норки за производство на ценни кожи.

22.2.2021

Европейският орган за безопасност на храните публикува доклад, според който всички ферми за норки трябва да се считат за изложени на риск от това да се превърнат в огнища на COVID-19 и трябва да бъдат стриктно наблюдавани, особено в началото на размножителния период на норките, който трябва да започне в края на този месец. 

След публикуването на този доклад, организациите за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ, Humane Society International/Europe, Еврогрупата за животните, Fur Free Alliance и техните членове, отправят категоричен призив към Европейската комисия да даде указания на държавите-членки незабавно да преустановят отглеждането на норки за производство на ценни кожи. 

Този призив отразява наскоро публикувано научно становище за рисковете за общественото здраве, свързани със SARS-CoV-2 и с интензивното отглеждане на норки.

„Единственият начин да запазим безопасността на гражданите на ЕС е незабавното спиране на отглеждането на норки за производство на ценни кожи в държавите-членки, където тази жестока практика все още е законна, преди да започне размножителният сезон. Ако това не се случи, настоящата популация от норки ще се увеличи пет пъти до месец май. Въпреки че в момента във фермите са само животните, използвани за разплод, има регистрирани огнища на COVID-19 във ферми за норки в Испания и Полша. Ако бъде допуснато популацията на норки да се увеличи и всички клетки във фермите за ценни кожи се запълнят, рискът от предаване на болестта вероятно също ще се увеличи. Изминалата година показа, че независимо от всички взети проби за мониторинг и биосигурност, вирусът SARS-CoV-2 може да се разпространи неконтролируемо сред популациите от норки. По време на тази глобална здравна криза подобни рискове трябва да бъдат премахнати изцяло."

каза Джон Виндинг, председател на Fur Free Alliance.

В доклада на Европейския орган за безопасност на храните се отбелязва, че в региони с висока плътност на фермите за производство на ценни кожи, вирусът SARS-CoV-2 вероятно ще се разпространи от една ферма за норки в друга. 

Европейският орган за безопасност на храните препоръчва държавите-членки да прилагат не само пасивни, но и активни, системи за мониторинг. 

Те съветват мерките да включват често тестване на всички хора, които влизат в контакт с норките, тестване на проби от мъртви или болни животни, тестване на диви животни от семейство „Порови“, уловени в близост до ферми за ценни кожи и анализ на генетична секвенция за проследяване на произхода на огнищата и идентифициране на възможни мутации на вируса.

„Прилагането на такива мерки е изключително скъпо и до голяма степен ще бъде финансирано от парите на данъкоплатците въпреки факта, че по-голямата част от гражданите на ЕС се противопоставят на практиката на отглеждане на животни за ценни кожи. Знаем например, че само за една ферма, италианските власти са похарчили общо 50 000 евро между август и ноември 2020 г. за прилагане на мерки за биосигурност. Независимо от разходите, едно нещо със сигурност е ясно: мерките за биосигурност и мониторинг имат своите ограничения и не са толкова ефективни, както се смяташе първоначално. Въпреки че те могат да помогнат за откриване на огнищата рано, те не могат изцяло да предотвратят заразяването на норките. Ето защо ние, като неправителствени организации за защита на животните, се обединихме в призива си незабавно да се преустанови цялото отглеждане на норки за производство на ценни кожи в ЕС."

заяви Пиер Султана, директор на Европейския офис по политики на ЧЕТИРИ ЛАПИ.

„Необходимостта от спиране на отглеждането на норки стана още по-неотложна след неотдавнашното откриване на така наречената мутация „Клъстер 5“ на SARS-CoV-2 при немски пациенти. Смяташе се, че тази опасна мутация на вируса, произхождаща от датска норка, е била унищожена след масовото избиване на цялата популация от норки в Дания миналата година. Заради тези неотдавнашни случаи обаче може да се предположи, че властите не са успели напълно да изкоренят тази опасна мутация на вируса, която потенциално може да възпрепятства ефикасността на ваксините срещу COVID-19 при хората. Приветстваме решението на Швеция да предприеме действия за забрана на развъждането на норки през 2021 г. Съобщава се, че белгийските производители на кожи също са взели решение да прекратят доброволно развъждането заради рисковете, свързани с COVID-19. Изключително важно е останалите държави-членки, в които все още е разрешено производството на кожи, да последват примера им.“

каза д-р Йоана Суабе, старши директор по връзки с обществеността за Humane Society International/Europe.

„Искането за спиране на отглеждане на норки за производство на ценни кожи се подкрепя от изявление, подписано от многобройни учени от областта на вирусологията, инфекциозните болести, клиничната микробиология, ветеринарната медицина и околната среда, което потвърждава сериозната заплаха, която отглеждането на животни за ценни кожи представлява за човешкото здраве. Изявлението призовава за незабавно спиране на отглеждането на норки като подходяща, предпазна и пропорционална мярка, основана на опасенията за общественото здраве. Експертите зад това изявление, както и Европейският орган за безопасност на храните посочват, че поради условията на живот на животните във фермите за ценни кожи, след като вирусът е въведен в дадена ферма, е почти невъзможно разпространението му да се спре.

 

Големият брой индивиди, живеещи в непосредствена близост, също осигуряват идеални условия за възникване на мутации на вируси, което се наблюдава в Дания. Новите варианти може да не реагират на наличните в момента ваксини и биха могли да причинят значителни неуспехи по отношение на усилията на Европа за борба с вируса.“

каза Райнеке Хамелерс, главен изпълнителен директор на Еврогрупа за животни.

Независимо от нашата непоколебима позиция, че отглеждането на животни за ценни кожи трябва да бъде забранено за постоянно в целия ЕС поради неприемливите резултати от гледна точка на хуманното отношение към животните и потенциалните бъдещи рискове за общественото здраве, междувременно призоваваме Европейската комисия да действа незабавно за спиране на отглеждането на норки, развъждането на норки и вноса и износа на живи норки и нейните сурови кожи в целия Европейски съюз.

Прочетете научното изявление за рисковете за общественото здраве от SARS-CoV-2 и интензивното отглеждане на норки

Прочетете доклада на Европейския орган за безопасност на храните

За ЧЕТИРИ ЛАПИ:

ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна неправителствена организация за защита на животните с централа във Виена, Австрия и представителства в 15 страни, сред които и България. Организацията популяризира хуманното отношение към животните чрез последователни кампании и проекти. У нас организацията е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки край гр.Белица, изграден съвместно с фондацията на Бриджит Бардо и с дейностите си в помощ на бездомните животни, като за последните 10 години организацията е помогнала на над 30 хиляди кучета и котки от цялата страна чрез кастрация, лечение и намиране на дом.

За Fur Free Alliance:

Fur Free Alliance съществува, за да прекрати експлоатацията и убиването на животни за ценни кожи. Организацията е международна коалиция, която се състои от повече от 50 организации за защита на животните, базирани в над 35 страни по света, които работят съвместно, за да сложат край на отглеждането на ценни кожи и улавянето на животни за кожи, използвайки напълно мирни средства

За Еврогрупа за животните:

Еврогрупа за животните (Eurogroup for Animals) представлява 70 организации за защита на животните в 26 държави-членки на ЕС, Швейцария, Сърбия, Норвегия, Австралия и САЩ. От създаването си през 1980 г. организацията успява да насърчи ЕС да приеме по-високи правни стандарти за защита на животните. Еврогрупа за животни отразява общественото мнение чрез членуващите организациите в целия Съюз и разполага както с научна, така и с техническа експертиза, за да предоставя авторитетни съвети по въпроси, свързани с хуманното отношение към животните.

Прочетете повече за ценните кожи


Вижте жестокостта стояща зад кожите с естествен косъм

Прочети повече

Сподели сега

Търсене