900 000 citizens call on Members of the European Parliament to vote for an end of cruel transport

900 000 ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ ПРИЗОВАВАТ ЕВРОДЕПУТАТИ ДА ЗАБРАНЯТ ЖЕСТОКОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ

ЧЕТИРИ ЛАПИ предаде петицията на евродепутата Тили Мец 

14.1.2022

Петицията за забрана на транспортирането на живи животни от Европейския съюз към трети държави събра 900 000 подписа и беше внесена на 13 януари в Европейския парламент от организациите: ЧЕТИРИ ЛАПИ,  Compassion in World Farming (CIWF), WeMove Europe и Animals International. Съвместната петиция призовава евродепутатите да засилят препоръките на ANIT, като подкрепят забраната за транспортиране на живи животни извън ЕС, забраната за превоз на неотбити животни, както и съкращаването на максималното допустимо време за транспортиране на дълги разстояния на осем часа за възрастни говеда, свине и овце и на четири часа за птици и зайци.

Внасянето на петицията става само броени дни преди решаващото гласуване в Европейския парламент, вследствие на проучването на защитата на животните по време на транспортиране в рамките на ЕС и извън него. Това може да доведе до силно послание от страна на Европейския парламент до Комисията - за ограничаване на времето за пътуване и предотвратяване на огромните страдания, които транспортирането причинява на милиони селскостопански животни в цяла Европа и извън нея всяка година.   

През декември членовете на Анкетната комисия за защита на животните по време на транспортиране (ANIT) гласуваха за препоръки, насочени към по-доброто прилагане на съществуващите правила, вместо по-строги мерки, които биха забранили износа на живи животни за трети страни. Това, в крайна сметка, би позволило жестокото и ненужно транспортиране на живи животни на дълги разстояния до страни, в които ЕС няма средства да гарантира спазването на стандартите за хуманно отношение към животните. Подписите от петицията бяха връчени на евродепутата Тили Мец, председател на Комисията ANIT и президент на Интергрупата за хуманно отношение и опазване на животните в Европейския парламент.   

"Членовете на Европейския парламент трябва да се вслушат в своите избиратели и да разгледат принципа 0-4-8 по време на предстоящия вот: 0 часа транспорт за уязвими животни, 4 часа за птици и зайци и 8 часа за възрастни говеда, овце и свине като максимално време за транспортиране! По-дългите превози, износът на живи животни извън ЕС и транспортирането по море трябва да бъдат напълно забранени"

Пиер Султана, директор на Европейския офис по политики на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Нужни са по-строги правила

Съгласно настоящите правила, свинете могат да бъдат транспортирани в продължение на 24 часа без прекъсване, а овцете и говедата – за 29 часа само с едночасова почивка. В края на всяко пътуване следва задължителна 24 часова почивка, но след нея - цикълът на транспортиране се повтаря толкова често, колкото е необходимо, докато животните пристигнат в крайната си дестинация. Докато това се случи, те могат да бъдат в движение в продължение на няколко дни или дори седмици. 

"Чрез нашата съвместна петиция, 900 000 европейски граждани изпращат ясно послание до ЕС, че тези дълги и ненужни пътувания са жестоки спрямо животните и трябва да бъдат забранени. Призоваваме евродепутатите да се вслушат в този призив на гражданите и да направят нужните промени, които надхвърлят препоръките на Комисията ANIT, като се стремят към подобряване на живота на милиони животни, отглеждани във ферми. Нужно е да бъдат въведени по-строги правила, определящи времеви граници на пътуване и специфични мерки за уязвимите животни, за да се предотвратят страданията и агонията, които те преживяват по време на тези пътувания,“добави още Олга Кику, ръководител за Европа на Compassion in World Farming (CIWF)

Когато изпълняват своите отговорности като представители на европейското гражданство, евродепутатите трябва също да вземат предвид масовите прояви и действия като глас на своите избиратели. Европейците изпращат ясно послание до Парламента от всички краища на ЕС: “ще вземем под внимание дали исканията им се чуват,“ каза Вирджиния Лопес Калво, WeMove Europe.

Габриел Паун, директор на Animals International добави: „Много се говори за износ на живи животни, докато бях в трети страни, като не видях никаква промяна в начина, по който се третират европейските животни. Износът на живи животни не може да бъде подобрен. Не може да бъде хуманен и трябва да бъде спрян завинаги.“  

На 17 януари, привържениците на забраната за износ на живи животни от цяла Европа ще участват в Twitterstorm по темата, оказвайки още подкрепа към призива, преди гласуването в Пленарната зала, което ще се проведе на 20 януари.   

Всяка година милиони животни се транспортират на хиляди километри – по въздух, вода или земя, за да бъдат заклани или угоявани, преди отново да се озоват в кланицата. По време на тези пътувания животните страдат изключително много вследствие на стрес, изтощение, прегряване и наранявания. Дори младите телета, които са само на 14 дни се транспортират на дълги разстояния. Не се полагат и специални грижи за бременните животни, които понякога раждат в ужасни условия на борда на кораби или в други превозни средства.  

Animal transport ships in the port of Cartagena, Spain

помогнете ни да спрем транспортта на живи животни


ДАРИ СЕГА

Търсене