Крава и малко теле на полето

 “Споделена планета” - 97 години Световен ден за защита на животните

На световния ден за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за глобална законодателна промяна и за признаване на взаимовръзката между хуманното отношение към животните, хората и околната среда

4.10.2022

Световният ден за защита на животните празнува своя деветдесет и седми рожден ден под наслов "Споделена планета" на хората и животните. По случая предстои да се проведат събития в целия свят, с фокус над ролята, която животните играят в нашия живот, култура и околна среда. 

В света живеят около 130 милиарда бозайници, 50 милиарда птици, над 470 милиона домашни любимци и са известни 34 700 вида риби. Всички те, живеят на една и съща планета с хората. Животните са основна част от поддържането на добра екосистема и са от съществено значение за нашия начин на живот.  

Още от създаването си през 1988 г. международната организация за защита на животните - ЧЕТИРИ ЛАПИ, разглежда и се бори за повече гласност по темата за директната взаимовръзка между здравето на хората, животните и планетата. 

Днес, през 2022 г., след тридесет и четири години усърдна работа от страна на ЧЕТИРИ ЛАПИ, правителствата по целия свят и нагласите на обществото по този въпрос, започват бавно да се променят, особено след пандемията COVID-19. Научни изследвания показват, че 75% от инфекциозните заболявания са зоонозни, което означава, че са от животински произход. Според проучвания на водещи учени има "убедителни доказателства", че пазарът за морски дарове и диви животни в Ухан Хуанан е бил в епицентъра на епидемията COVID-19.  

"Никога досега широката общественост не е била по-информирана и заинтересована за взаимовръзката и взаимозависимостта между околната среда, хората и животните. Никое друго поколение не е било по-открито да говори по отношение на необходимостта от справяне с климатичната криза и хуманното отношение към животните. Животът на всички ни се промени за един миг с последиците от разпространението на COVID-19. Сега повече от всякога трябва да осъзнаем връзката с хуманното отношение към животните и да действаме, като поставим тази тема в центъра на световната здравна политика. Нуждаем се от промяна и от единен “One Health” подход. Необходими са фундаментални промени в моделите ни на производство и потребление . Ако не вземем мерки рискуваме появата и на други пандемии да стане реалност. “ 

Йозеф Пфабиган, Директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Д-р Мартина Стефани, директор в отдел селскостопанските животни и хранене в ЧЕТИРИ ЛАПИ, засяга темата за другата голяма надвиснала заплаха за хуманното отношение към животните: "Климатичната криза е другото голямо глобално предизвикателство, пред което сме изправени в момента. Всяка година морското равнище се покачва, природните бедствия се увеличават, реките пресъхват, а летата стават все по-горещи. Дивите животински видове измират с невиждани високи темпове за всички времена.” 

“Един от най-големите причинители на тези проблеми е мащабното промишлено животновъдство. Тези широкомащабни системи отделят високи нива на парникови газове. Животновъдството е не само един от най-големите причинители на климатичната криза, но и селскостопанският сектор е сред най-застрашените от последиците от повишаването на глобалните температури, които оказват отрицателно въздействие върху здравето и благосъстоянието на животните, а природните бедствия се увеличават.   

Хората представляват 0,01% от целия живот на Земята, но ние контролираме съдбата на останалите 99,1%. Техният дом е и наш дом, имаме общо съществуване и обща среда. Ако не успеем да се справим с проблемите, пред които сме изправени сега, рискуваме катастрофални последици в съвсем близко бъдеще. Справянето с този проблем не трябва да бъде въпрос на политика, а на воля и задължение."  допълва тя. 


Предистория: 

One Health

Определението на Световната здравна организация за "One Health", разработено от One Health High-Level Expert Panel, гласи: “Това е интегриран, обединяващ подход, който има за цел устойчиво да балансира и оптимизира здравето на хората, животните и екосистемите. В него се признава, че здравето на хората, домашните и дивите животни, растенията и околна среда (включително и екосистемите) са тясно свързани и взаимно зависими." 

Научни изследвания за пазара за морски дарове и диви животни в Ухан Хуанан и разпространението на епидемията COVID-19:

 

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за: 

Прекратяването на отглеждане на животни във ферми 

Фондацията препоръчва да се намали броят на животни, които се отглеждат във ферми, особено в глобалния Север, където нивата на потребление са над препоръчаните от Световната здравна организация.  

Отглеждането на по-малък брой животни, може да подобри хуманното отношение към животните, тъй като това ще намали гъстотата на отглеждане и ще даде възможност за развитие на естествено поведение при животните. Подпомага и прехода към устойчиво земеделие на открито, както и за поддържането на постоянни пасища, които спомагат за съхраняването на въглерод, а не за освобождаването му. 

Нужно е правителствата да определят национални цели за устойчиво производство и потребление в съответствие с опазването на планетата. Вредните субсидии, които поддържат фабричното земеделие трябва да се намалят и да развиват земеделските системи, които дават приоритет на защитата на животните и околната среда пред производителността.  

 

Намаляване на глобалната консумация на месо  

Обогатявайки хранителния си режим с повече растителни продукти и с по-малко месни, можем да спестим ненужното страдание на животните. На пазара вече има много нови алтернативи, с които можем да го направим. По този начин защитаваме климата, спомагаме за по-доброто изхранване на нарастващото население и опазваме ценните природни ресурси.  

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за намаляване на консумацията и производството на животински протеини с 50% до 2040 г. и насърчава да се следва подхода 3R. Той включва намаляване на консумацията на животински продукти, по-щадящо животните производство и хранителен режим с повече растителни алтернативи. 

Правителствата могат да подкрепят тази промяна, като премахнат техническите и финансовите бариери пред предприятията и потребителите за продуктите на растителна основа и ги направят задължителна част от всички политики за обществени поръчки. 

Piglets in a crowded crate

връзката между хуманното отношение към животните, хората и околната среда


НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Сподели сега

Търсене