Meeting for the start of a mutual project between FP BG office and the mayor of Sevlievo

ЧЕТИРИ ЛАПИ И ОБЩИНА СЕВЛИЕВО СТАРТИРАТ ПРОЕКТ ПО ОБЩЕСТВЕНА АНГАЖИРАНОСТ 

Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ и Община Севлиево подписаха договор за осъществяването на общ проект за ангажиране на общността

3.6.2022

Договорът е свързан с разработването на хуманен, ефективен и устойчив план за действие за управление на популацията на кучета в общината. Като част от него, се провеждат работни срещи и различни съвместни инициативи, насочени към гражданите и животните.

Програмите по контрола на популациите на бездомните кучета чрез кастрация са ефективни, но, за да бъдат по-устойчиви и в дългосрочен план, те изискват ефективното участие на местните власти и гражданите. Доброволното ангажиране на гражданите и местните заинтересовани страни има за цел да даде на гражданите и институциите възможност да развият съвместно ефикасни мерки за справяне с бездомните кучета в общината.

Наличието на бездомни кучета по улиците води до големи разногласия в обществото. В основата на проблема са и редица допълнителни фактори - човешко поведение, практики и нагласи. За бъдещото му решаване е важно те да бъдат добре разбрани и обществото да се ангажира дългосрочно с работата по тях. По този начин, предприетите действия са насочени към конкретните проблеми на дадената общност и имат нейната подкрепа.

Обществената ангажираност е подход за сътрудничество между заинтересованите страни за намиране на взаимноизгодни решения на даден проблем. Промяна на нагласите в посока на повече състрадание води до намаляване на жестокото отношение към животните. Съвместната работата между различни групи предвижда и по-широка подкрепа на предприетите мерки за овладяване на популацията. 

Проектът се очаква да стартира през месец септември. 

Сподели сега

Търсене