FOUR PAWS Bulgaria neutering project 2023

ЧЕТИРИ ЛАПИ и община Трявна организират кастрационна кампания за бездомни животни 

От 11 до 15 септември ще се проведе кампания за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване на бездомни кучета и котки на територията на общината 

11.9.2023

Община Трявна и Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ организират безплатна кастрационна кампания на територията на общината. По време на проекта ще се обработват както бездомни кучета и котки, така и животни на жители на общината в затрудено финансово положение. Кампанията е част от съвместния проект за Обществена ангажираност на ЧЕТИРИ ЛАПИ и община Трявна за овладяване и намаляване на популацията на бездомни животни по хуманен и ефективен начин. 

"Кастрацията е ефективен и хуманен начин за овладяване популацията на бездомните животни. Екипът ни се състои от специалисти с дългогодишен опит в организацията на подобен тип проекти в страната и чужбина. Именно този опит ни мотивира да продължаваме да се ангажираме в развитието на проекти като този."

споделя д-р Маргарита Чанкова, директор направление „Грижа за бездомните животни“ към ЧЕТИРИ ЛАПИ

FOUR PAWS Bulgaria neutering project 2023

Екип от ветеринарни лекари, ветеринарен техник и хващачи на животни ще са на място, като заловените животни ще се кастрират в мобилна ветеринарна амбулатория, която ще е разположена в района на Кооперативния пазар в гр. Трявна. Освен кастрирани, животните ще бъдат ваксинирани срещу бяс, обезпаразитени и маркирани, след което ще бъдат връщани по местата, от които са взети, съгласно изискванията на Закона за защита на животните. На всички кучета ще бъде поставена ушна марка, както и микрочип, с който те ще бъдат въведени в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) - ВетИС.

В програмата ще могат да се включат и животни на финансово затруднени жители на общината, като кастрирането на домашните животни за тези граждани е безплатно и ще се осъществява с предварително записване на тел: 067 762 496 – гише „Информация“, Община Трявна. 

FOUR PAWS at Tryavna Art Fest 2023

Кастрационнана кампания в района е част от проекта за Обществена ангажираност, осъществяван съвместно между Община Трявна и организацията за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ. Проектът цели разработването на хуманен, ефективен и устойчив метод за управление на популацията на безстопанствените кучета и котки. Като част от този проект, екипът на ЧЕТИРИ ЛАПИ представи своята дейност, основни цели и предстоящи кампании по време на местния фестивал „Tryavna Art Fest“ 2023 в началото на  м. август. 

helping stray animals

Подкрепете гжижата ни за бездомните животни в българия


Всяка помощ е от значение

дарете сега

Търсене