ЧЕТИРИ ЛАПИ с номинация за принос в областта на свободата на информация

Програма за Достъп до Информация(ПДИ)номинира ЧЕТИРИ ЛАПИ за принос в областта на свободата на информация.

23.9.2021

В края на месеца Програма за Достъп до Информация (ПДИ) връчва 19ти годишни награди за принос в областта на свободата на информация. Чрез награждаването ПДИ отбелязва “Международния ден на правото да знам“, който честваме на 28ми септември. Тази година повече от 30 номинирани се състезават в шест категории, една от които, е насочена към НПО сектора.  

ЧЕТИРИ ЛАПИ получи номинация за награда „Златен ключ“ в категория „НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ“. Награждаването предстои следващата седмица. 

Със „Златен ключ“ и грамота ПДИ отличава граждани, НПО и журналисти, които активно, последователно и резултатно използват процедурите на ЗДОИ в обществена полза. Целта на тези отличия е да стимулират всички заинтересовани страни да провокират институциите да работят, следвайки Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и да изпълняват задълженията си с прозрачност и отчетност пред обществото.  

Кратко резюме на ЗДОИ-тата, над които сме работили:

  • ЧЕТИРИ ЛАПИ България води съдебно дело за достъп до информация за транспорта на живи животни във и през България, което отне повече от година. В крайна сметка спечелихме съдебното дело и показахме колко е трудно да се добие ясна картина за транспорта на животни, поради много ограниченото количество информация, до която обществеността има достъп. 

    Важното за нас беше, че успяхме да докажем, че организациите на гражданското общество трябва да имат достъп до такава информация, а чрез нея да продължим да се борим за защита на животните под пряко човешко влияние.
  • ЧЕТИРИ ЛАПИ изпрати заявления за достъп до обществена информация до всички 265 общини в България относно задълженията им за грижата за бездомните животни, идентификацията и регистрацията на кучета, и събра голямо количество базови данни за бъдещата ни работа.
  • През 2020 г. изпратихме множество заявления за достъп до обществена информация до контролните органи относно лицензите на отворените за посетители зоологически градини в България, както и за условията, броя и местонахождението на някои от отглежданите видове животни. Събраната информация включихме в Доклада на ЧЕТИРИ ЛАПИ за зоологическите градини, който публикувахме през април 2021 г.

От името на екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ:

Благодарни сме за това, че нашите упорити и постоянни усилия за подобряване на комуникацията между институциите и гражданското общество не останаха незабелязани. 

Тази престижна номинация е доказателство още и за борбата ни в насока за увеличаването на прозрачността и достъпа до публична информация не само. Приемаме я с удоволствие и ще носим с гордост и ще продължим да защитаваме и отстояваме занапред с ентусиазъм! 

Благодарим за подкрепата!


Помогнете на нашите каузи, като се присъедините към семейството ни от дарители. 

дари сега

Сподели сега

Търсене