Mother cow and calf in a field

ЧEТИРИ ЛАПИ ще вземе участие в Асамблеята за околната среда на ООН

Международната организация за хуманно отношение към животните получи статут на “наблюдател” на тазгодишната Асамблея за околната среда, призовавайки за промяна в световните модели на производство и потребление.

6.1.2022

През февруари тази година Найроби ще бъде домакин на Петата асамблея на околната среда (UNEA). Наблюдателският статут за ключовото събитие е връчен на международната организация за хуманно отношение към животните ЧЕТИРИ ЛАПИ.

ЧЕТИРИ ЛАПИ оказва пълната си подкрепа, за да гарантира, че политиките за опазване на околната среда и хуманното отношение към животните ще бъдат неразделна част от възстановяването на света след Ковид-19 пандемията и подкрепя по-нататъшното развитие на целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs).

Изпълнителният директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ - Йозеф Пфабиган - сподели, че организацията ще участва активно заедно с държавите членки на голямата конференция на ООН, продължавайки да се застъпва за хуманното отношение към животните в целия свят, както вече прави през последните 35 годиини.

“За нас е чест, че ни беше връчен статутът на наблюдател и сме горди да бъдем част от дискусията на това важно събитие. Темата за хуманното отношение към животните е с решаващо значение по отношение на въпросите за околната среда и за напредъка на целите на ООН за устойчиво развитие.”

- Йозеф Пфабиган, изпълнителен директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Пфабиган говори и за “спешната необходимост” от това да се обединим и настояваме за промяна в световните модели на производство и потребление, като част от глобалното възстановяване от Ковид-19 - чрез интегриране на зелени политики, които включват хуманно отношение към животните и сигурност на производствената система както икономически, така и в обществен план.

”В най-добрия случай всяка друга взета мярка би била пропусната възможност, а в най-лошия би била провал”

- Йозеф Пфабиган, изпълнителен директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Както видяхме с Пакта за климата в Глазгоу и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP26), ангажиментът за съкращаване на емисиите на метан с 30% до 2030 г. е от съществено значение за справяне с климатичната криза. Тази цел трябва да бъде "минималното изискване", за да има дългосрочен траен ефект и да изпълни целите на Парижките климатични договорки.

Пфабиган подчерта и останалите необходими ключови реформи, за постигането на промяна, за които ЧЕТИРИ ЛАПИ се бори от десетилетия:

 

“Нуждаем се от общи мерки на UNEA, за да разгледаме връзката между околната среда, животните и целите за устойчиво развитие. Разбирайки добре тяхната взаимосвързаност  можем да допринесем положително за по-доброто хуманно отношение към животните.”

- Йозеф Пфабиган, изпълнителен директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Търсене