Dog Gracie at FP Bankya clinic

ЧЕТИРИ ЛАПИ стартира нова образователна програма „Академия за приюти“

Международната фондация предоставя безплатно онлайн обучение за служители и доброволци в приюти за животни с цел повече осиновени кучета в страната

4.4.2023

На Международния ден на бездомните животни, 4 април, ЧЕТИРИ ЛАПИ стартира нова образователна инициатива – първа по рода си в България онлайн платформа за безплатно обучение, което цели да насърчи и улесни процеса по осиновявания на животни от приюти. Онлайн обучението е насочено към служители и доброволци в приюти, местни общности и организации, които провеждат осиновителски кампании. „Академията за приюти“ на ЧЕТИРИ ЛАПИ е един от първите образователни курсове в тази сфера на дейност.  

Онлайн „Академия за приюти“ има осем обучителни модула, предоставящи насоки и най-добри практики в помощ на работещите и доброволците в приюти и подобни организации,  за да могат те да помогнат на повече кучета да се озоват в своя нов дом и любящи семейства. 

Защо стартира този проект?

 

ЧЕТИРИ ЛАПИ вярва, че всяко бездомно животно има право на любящ и грижовен дом за цял живот. Въпреки че приютите помагат на животните да не скитат по улиците, те остават само временно решение и не трябва да се превръщат в постоянен дом за опашатковците. 

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

“Академията за приюти” на ЧЕТИРИ ЛАПИ е дълго планиран и подготвян международно проект, защото стотици хиляди животинки по света живеят в приюти и чакат често с години своите осиновители. Числото на изоставени домашните любимци продължава да нараства и в България, а кучетата в приюти - често живеят в пренаселени заграждения или в неблагоприятни условия, а културата на осиновяване на домашни любимци все още има нужда от повишаване. Този курс не би могъл да дойде в по-важен момент, тъй като виждаме скок в световен мащаб на броя приюти за животни, които стават наистина пренаселени. Така че и приютите се нуждаят от незабавна помощ.“ 

Джеймс Пирни, ръководител отдел „Обществена ангажираност“ 

Какво цели да постигне онлайн обучението?

 

“Академията за приюти” на ЧЕТИРИ ЛАПИ ще изгради знания, които да подкрепят практическите умения на персонала на приюта и доброволците, за да преодолеят най-често срещаните препятствия при осиновяване от приюти и така да се повиши броят на успешните осиновявания. 

Този курс предоставя практически насоки и методология за ежедневните дейности в приютите, които поставят благосъстоянието на кучетата на първо място, задоволявайки основните им нужди и подготвяйки ги за успешно осиновяване. „Академията за приюти“ е разработена от експерти в областта на хуманното отношение към животните, поведението на кучетата, обучението и специалистите по образование. Онлайн курсът е разработен след успешен пилотен проект с обществен приют за кучета в Украйна, което довежда до 70% увеличение на процента на осиновяване в местните приюти. 

Какво е благосъстояние на животните? 

 

Като хора наша отговорност е да се грижим за благосъстоянието на животните, като зачитаме и защитаваме всички негови аспекти. Осигуряването на благосъстоянието на дадено животно означава да се задоволят неговите физически и психически нужди, включително да му бъде предоставена подходяща вода, храна, подслон и здравни грижи. Това означава - грижа за животните по начини, които насърчават положителни преживявания, като същевременно намаляват страха, болката, стреса и страданието. 

Как може да се заяви участие в онлайн обучението?

 

Курсът е напълно безплатен и се провежда онлайн в подходящо за курсиста време. Необходим е само компютър или лаптоп, таблет или телефон, достъп до интернет и желание. Академията съчетава интерактивни дейности, видеоклипове и графики с практически инструменти и шаблони за работа. Завършването на курса обикновено отнема около 10 часа. 

 

ЧЕТИРИ ЛАПИ вярва, че приютите трябва да бъдат само краткосрочно решение и се стреми да увеличи значително процента на осиновяване във всеки приют, да изгради местна култура на осиновяване и да повиши хуманното отношение към животните, за които се грижат приютите по целия свят. 

„Академията за приюти“ е предназначена за всички приюти и организации по света, които се нуждаят от помощ, подкрепа и по-нататъшно обучение за повторно настаняване на кучета, а скоро – и за котки. Подходящо е за всеки, който работи или е доброволец за спасяване или осиновяване на домашни любимци. 

Stray dog lying

АКАДЕМИЯ ЗА ПРИЮТИ


Проект, създаден да улесни осиновяванията от приюти и да съпътства всяко куче в намирането на любящ дом 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сподели сега

Търсене