Broiler chicken farm investigation in 2020, England.

Докладът на ЕС за хуманното отношение към животните не успя да адресира важни проблеми   

Редица неправителствени организации критикуваха доклада и подчертаха, че пренебрегва научни открития  от последното десетилетие. 

17.2.2022

Докладът на Европейския парламент за хуманното отношение към животните, целящ да разгледа прилагането на законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните, които се използват за производството на храна, беше приет вчера. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ го определи като “пореден неуспех с решаването на основни въпроси, свързани с хуманното отношение към животните на ниво ЕС. 

„Изключително разочаровани сме от цялостния резултат. През последните години ЕП прие няколко текста, доклади и резолюции, свързани с прогреса на решаването на въпроси по хуманното отношение към животните. Това създаде впечатлението, че евродепутатите слушат гражданите и призовават за по-строги мерки за хуманно отношение към животните, но в този случай видяхме изпусната възможност за допълнителните мерки за защита на животните и гражданите в държавите-членки. 

Този доклад напълно противоречи на предишните им действия. Да видим неготово приемане, въпреки предупрежденията на експерти и НПО-та, е не само разочароващо, но и е крачка назад.“  

Пиер Султана, директор на Европейския офис по политики на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Преди вота, няколко организации за хуманното отношение към животните, изпратиха отворено писмо, с което призоваха всички евродепутати да гласуват против доклада. Вчера той беше приет с дребни изменения.   

Докладът беше критикуван не само за пренебрегване на научните знания, но и за това, че не засяга важни въпроси и е предубеден.  

Султана изтъкна ключови теми: „Фокусът на доклада не е върху прилагането на законодателство за хуманно отношение към животните на местата, които се нуждаят от подобрение, а върху икономическите нужди и интереси на фермерите и етикирането на храни.  Въпреки, че нуждите на фермерите и създаването на схема на ЕС за етикиране са важни теми, те са извън обхвата на този доклад.“  

Експертите по хуманно отношение към животните критикуваха и определянето на Фоа гра - специално приготвен черен дроб от угоена гъска или патица, като хуманно.    

Султана допълни: „Освен, че Научният комитет за здравето и хуманното отношение към животните на Европейската комисия заключи, че отглеждането на животни за производство на гъши дроб е нехуманно, ЕП призова Европейската комисия да забрани насилственото хранене на патици и гъски. Настоящият доклад напълно противоречи на тези действия. Ние се нуждаем от яснота и последователност по такъв важен въпрос“ 

Cattle in transport

ПОМОГНЕТЕ НИ ДА СПРЕМ ЖЕСТОКИЯ ТРАНСПОРТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ


ДАРИ СЕГА

Търсене