Европейската комисия пропусна да спомене реформите за хуманно отношение към животните

Европейската комисия пропусна да спомене реформите за хуманно отношение към животните 

ЧЕТИРИ ЛАПИ изразява разочарованието си от липсата на реакция на ЕК по отношение благосъстоянието на животните в речта за състоянието на Европейския съюз 

14.9.2023

В сряда, 13.09, председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза и не спомена поетия ангажимент за реформи в областта на хуманното отношение към животните.  

Международната организация за защита на животните, ЧЕТИРИ ЛАПИ, заяви, че това е "неприемливо", и че не бива да има връщане назад, когато става въпрос за поет ангажимент и прокарване на нови прогресивни законодателни реформи в областта на хуманното отношение към животните.   

След тригодишни обещания на Европейската комисия за преразглеждане на действащите правила на ЕС за хуманно отношение към животните и след отбелязаното в стратегията "От фермата до трапезата" да се обърне внимание на "спешната необходимост от подобряване на хуманното отношение към животните" (“urgent need to improve animal welfare”) фон дер Лайен не представи развитие в стратегията на Комисията по тези въпроси за последните месеци от законодателния си мандат.  

Европейската комисия пропусна да спомене реформите за хуманно отношение към животните

Джо Моран, директор на  Бюрото за европейска политика на ЧЕТИРИ ЛАПИ, заяви: "Мълчанието по отношение на хуманното отношение към животните беше оглушително. Това трябваше да бъде моментът на истината. На гражданското общество неведнъж са обещавани действия за преразглеждане на остарелите правила на Съюза за хуманно отношение към животните.  

"Настоящите правила на ЕС, касаещи животните, са остарели, както признава самата ЕК, подкрепена  от последните научни открития и обществени изисквания. 

Изненадващо е, че след многобройни консултации, обществени проучвания, оценки на въздействието и две успешниевропейски граждански инициативи, не се споменава нищо за по-строго законодателство, насърчаващо хуманното отношение към животните."  

Джо Моран, директор на  Бюрото за европейска политика на ЧЕТИРИ ЛАПИ

Доклад публикуван миналата година от Европейската комисия, показа, че 92 % от близо 60 000 анкетирани граждани искат по-строго законодателство в областта на хуманното отношение към животните. Освен това седем от десетте успешни европейски граждански инициативи са били посветени на въпросите на хуманното отношение към животните.  

Моран заключава: "Обещанията, дадени въз основа на демократичните инструменти за участие, призивите и опасенията на милиони европейци и етиката на хуманното отношение към животните, като че ли просто бяха отхвърлени.  Все още не е късно тази Комисия да постъпи правилно и да приеме предложенията. Призоваваме Комисията да представи реформите незабавно." 

Допълнителна информация:

Годишна реч за състоянието на ЕС 2023: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_4426

Речта за състоянието на Съюза, известно също като SOTEU, е годишната реч, която председателят на Европейската комисия произнася на пленарната сесия на Европейския парламент през септември. Тя служи за очертаване на основните приоритети и водещи инициативи за следващата година, като се основава на успехите и постиженията на Европейския съюз от последните години.  

SOTEU 2023 на председателя фон дер Лайен е последното обръщение в рамките на този законодателен мандат, преди европейските избори през 2024 г. 

Young chickens in factory farming

Дайте гласност на животните в Европейския съюз


Помогнете ни да направим промяна

кликни тук

Сподели сега

Търсене