Cattle transport

Европейският парламент не успя да адресира проблемите с транспорта на живи животни  

Международната организация за хуманно отношение към животните ЧЕТИРИ ЛАПИ определя това като "пропусната историческа възможност"

25.1.2022

На 20 януари, евродепутатите гласуваха серия от препоръки към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз по отношение на преразглеждането на правната рамка за транспортиране на живи животни. 

Въпреки, че бяха предприети много важни стъпки за подобряване на хуманното отношение към животните, това не са водещите политически решения, които се очакваха. През последните 18 месеца Анкетната комисия за защита на животните по време на транспортиране (ANIT) към Европейския парламент проучи и обсъди въпроси и опасения, свързани странспортирането на живи животни. Те не само откриха чести нарушения на съществуващите разпоредби, но и установиха нуждата от по-строгото им прилагане и по-сериозни законови указания за транспортирането.

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава Комисията и държавите-членки да не спират до тук.

„Проведеното гласуване беше историческа пропусната възможност за това, което трябваше да бъде водеща политика за хуманно отношение към животните, която би имала отражение по целия свят, въвеждайки допълнителни мерки за безопасност на животните, гражданите на ЕС и околната среда.

Това също така беше и шанс за Парламента да заеме ясна позиция срещу жестокото транспортиране и да призове за по-строги ограничения за продължителността на превозите. Нуждаем се от по-стриктни мерки за защита на животните по време на транспортиране и се нуждаем от тях сега, толкова е просто. Това е проблем, който е игнориран твърде дълго време.

Трябва ни пълна забрана на транспортирането по вода и износа за трети страни, забрана за превоза на неотбити животни, както и - драстично намаляване на общото време за транспортиране."

Пиер Султана, директор на Европейския офис по политики на ЧЕТИРИ ЛАПИ

"Докладът, публикуван от ANIT, подчерта много важни опасения и слабости в настоящата правна рамка и нейното прилагане. Много от тях са включени в предложените препоръки, които бяха гласувани. Надяваме се, че Съветът и Комисията ще разгледат целия доклад и ще обмислят драстично намаляване на максималното време за транспортиране до 0 часа за неотбити животни, 4 часа за птици и зайци и до 8 часа за всички останали видове животни,“ каза още Султана в заключение.

Предистория: 

Анкетната комисия за защита на животните по време на транспортиране (ANIT) е създадена през юни 2020 г., за да разследва предполагаеми нарушения при прилагането на „Регламента за транспорта“ (Регламент № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране).Това е четвъртото проучване в историята на Европейския парламент от 1992 г. насам и първото - за хуманно отношение към животните. Освен това, беше предоставено удължаване на периода за проучване, за да се оценят по-добре проблемите, свързани с транспорта на животни.

Хуманно отношение към животните – преразглеждане на законодателството на ЕС 

През следващата година Европейската комисия подлага на задълбочена проверка повечето от законите и разпоредбите относно хуманното отношение към животните. Те ще оценят дали правната рамка все още защитава адекватно животните в Европейския съюз. Като част от този по-дълъг процес Европейската комисия проведе обществена консултация, за да даде на всички европейски граждани шанс да споделят своите мнения и приоритети. 

Cattle in transport

Помогнете ни да спрем жестокия транспорт на животни


ДАРИ СЕГА

Сподели сега

Търсене