Голям успех за европейската гражданска инициатива „Край на клетките“

ЧЕТИРИ ЛАПИ приветства приетото предложение за резолюция от Европейския парламент

15.6.2021

Европейският парламент прие предложение за резолюция за европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ и призова Европейската комисия да подобри стандартите за хуманно отношение към животните в целия ЕС.  

ЧЕТИРИ ЛАПИ приветства приетото предложение за резолюция. След като представители на комисията на Европейския парламент по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) и комисията по петиции (PETI) подкрепиха Европейската гражданска инициатива на съвместно изслушване на 15 април. Мнозинството от членовете на пленарната сесия на Европейския парламент, проведена на 10 юни, гласуваха в подкрепа за предложение за резолюция по инициативата „Край на клетките“. Евродепутатите се присъединяват към 1,4 милиона граждани на ЕС, над 170 организации, учени и известни личности в искането за прекратяване на отглеждането на животни в клетки в ЕС.  

Европейският парламент призовава Комисията да вземе в предвид исканията на гражданската инициатива „End the Cage Age“ (Да сложим край на отглеждането на животни в клетки) в контекста на настоящото преразглеждане на Директива 98/58/ЕО и в съответствие със Зеления пакт на ЕС и със стратегията „От фермата до трапезата“ и да предложи законодателни инструменти за справедливо и устойчиво земеделие, както и да преразгледа Директива 98/58/ЕО на Съвета с цел постепенно прекратяване на използването на клетки в животновъдството в ЕС, като се направи оценка на евентуалното постепенно прекратяване до 2027 г.
 

Понастоящем в ЕС кокошките носачки и зайците са затворени в пространства с размерите на лист хартия А4. Свинете майки трябва да прекарват почти половината от всяка година в боксове, в които дори не могат да се обърнат. Телетата, гъските и пъдпъдъците също се затварят за част от живота си в клетки, в които не могат да изпълняват елементарно естествено поведение. Европейските депутати се съгласиха за необходимостта от прекратяване на тези практики. Те също така подчертаха необходимостта да се гарантира, че всички продукти на пазара на ЕС, включително внесените от трети страни, отговарят на бъдещите стандарти за хуманно отношение към животните. Те подчертаха и необходимостта от осигуряване на адекватни стимули и финансови програми в подкрепа на земеделските производители по време на прехода.  

В дебата около инициативата участва и здравният комисар Стела Кириакидес, която също изрази подкрепата си относно исканията за Европа без клетки. Тя заяви, че ангажиментът на Комисията за подобряване на хуманното отношение към животните „остава морал, здраве и икономически императив“.

„Днес е добър ден за хуманното отношение към животните. Подкрепата на членовете на Европейския парламент ясно показва, че 1,4 милиона граждани на ЕС, които с огромно мнозинство подкрепят европейската гражданска инициатива от 2018 г., имат съмишленици от Европейския парламент.

Резултатът от гласуването дава необходимия сигнал, така че Европейската комисия да приеме необходимия законодателен акт, който забранява отглеждането на селскостопански животни в клетки“, каза Пиер Султана, директор на Европейския офис по политики на ЧЕТИРИ ЛАПИ. Въпреки признаването от ЕС на животните за същества с усещания, над 300 милиона прасета, телета, пилета, патици, пъдпъдъци и зайци все още са принудени да живеят в клетки в Европейския съюз днес: „Ако европейската гражданска инициатива се адресира правилно от Комисията, тази практика най-накрая ще остане в миналото. Европейската комисия трябва да се вслушва в гражданите, експертите и учените." 

„Това е изключителен акт на много високо ниво и показва, че усилията ни имат ефект. През 2019 г., по време на кампанията за събиране на подписи за инициативата, се срещнахме с множество хора, които не вярваха, че можем да постигнем такава голяма промяна за животните чрез събиране на подписи по улиците – в България голямата част от кокошките се отглеждат в клетки, пъдпъдъците и зайците също се отглеждат по този начин масово. Обяснихме на всеки човек, с когото се срещнахме, защо това е толкова важно и голям брой хора в България застанаха зад исканията. 

Днес, когато инициативата отдавна е валидирана като успешна в България и в голяма част от другите страни в ЕС, очакваме и силно се надяваме това да доведе и до решение на Европейската комисия, а после и до реална промяна за милионите животни, притиснати в клетките си без възможност да помръднат." 

Магдалена Пенева, ръководител отдел „Програми“ в ЧЕТИРИ ЛАПИ в България.

Очаква се до края на юни Комисията да обяви какви стъпки ще предприеме относно исканията на инициативата. 

Broiler Farm

селскостопански животни


Прочетете повече за дейностите на ЧЕТИРИ ЛАПИ за повече хуманност в това направление

Вижте още

Търсене