Raccoon dogs at a fur farm in Poland

Неправителствени организации с призив за предотвратяване на бъдещи пандемии

Неправителственият сектор призовава СЗО и държавите-членки да поставят първопричините и благосъстоянието на животните на фокус в международния договор за предотвратяване на бъдещи пандемии  

27.2.2023

Писмо от 12 водещи неправителствени организации беше изпратено до СЗО и държавите-членки, призовавайки хуманното отношение към животните да бъде приоритизирано в международния Договор за превенция и готовност за пандемии, който в момента се договаря от 194-те страни членки на организацията. 

Договорът, който започна да се разработва след опустошителните въздействия на COVID-19, ще бъде първото правно обвързващо международно споразумение, предназначено да защити света от бъдещи пандемии. 

Неправителствените организации подчертават необходимостта договорът да се съсредоточи върху предотвратяването на бъдещи пандемии чрез справяне с първопричините за тяхното възникване и двигателите на зоонозни огнища във взаимовръзката хора-животни-околна среда. Прилагането на холистичния, обединяващ подход “Единно здраве” (“One Health”), който разглежда взаимозависимостта на здравето и благосъстоянието на хората, животните и околната среда, може значително да намали риска от появата на патогени, мутирането им в животинските популации и разпространението им от животни към хора, което може да доведе до бъдещи пандемии. 

Чрез прекратяването на високорискови дейности, сред които унищожаване на местообитания, търговия и консумация на диви животни и интензивно животновъдство, и чрез трансформиране на връзката ни с животните и околната среда, правителствата и международните институции могат да постигнат справедливост за най-уязвимите и застрашени общности. И по този начин да предпазят всички ни от бъдещи пандемии. 
 
Писмото е изпратено след публикуването на работния проект на международния договор за пандемии в началото на февруари 2023 г. Междуправителственият орган за преговори (INB), натоварен от страните-членки на СЗО да договори и създаде международно споразумение, ще проведе четвъртата си среща в Женева между 27-и февруари и 3-ти март 2023 г.  

“Работният проект на договора, в този му вид, няма да ни защити от бъдещи пандемии. Той е солидна основа, но му липсва строгост на мерките. Сега не е моментът да бъдем плахи, а да бъдем смели, защото това може да е единственият ни шанс да гарантираме, че светът ще вземе правилното решение. 

Както видяхме с COVID-19 и в момента с избухването и разпространението на високо патогенната инфлуенца по птиците (птичи грип), времето не е на наша страна. Договорът трябва да бъде много по-стриктен, когато става въпрос за определяне на ефективни превантивни мерки, тяхното спазване и прилагане.“ 

Нина Джамал, ръководител на международната кампания за пандемиите в ЧЕТИРИ ЛАПИ.  

Айрис Хо, ръководител  “Кампании и политики” в Pan African Sanctuary Alliance подчертава: „Има голям брой неопровержими доказателства и нарастващ консенсус сред научните експерти, експертите по опазване и хуманно отношение към животните, потвърждаващи връзката между деградацията на екосистемите, експлоатацията на диви животни, интензивното земеделие и възникващите инфекциозни заболявания, както и други отрицателни въздействия върху здравето на хората, животните и околната среда. Около 75% от възникващите заболявания при хората, произхождат от животни. COVID-19 се отрази пагубно на света и трябва да научим уроците си. Поставянето на разумни мерки за защита на здравето и хуманното отношение към животните, включително към дивите животни, в самия център на договора, е жизненоважно за неговия успех.“  

„Гражданските организации, разбира се, са готови и желаят да подкрепят международните институции и държавите-членки на СЗО в подобряването на договора за пандемиите, особено в установяването и включването на холистичния подход „Единно здраве“ и ключови цели за хуманно отношение към животните. Този процес ще продължи през следващата година и половина и трябва да гарантираме, че се справяме с първопричините и двигателите на появата на патогени. Тези мерки ще бъдат съществени, ефективни и рентабилни в предотвратяване на разпространението на болести на ранен етап, което е и единственият начин този договор да бъде успешен“, заяви Нина Джамал от ЧЕТИРИ ЛАПИ. 

В края на миналата година две ключови публикации на водещи учени, предоставиха „убедителни доказателства“, показващи, че пазарът на морски видове и диви животни, е в епицентъра на избухването на COVID-19. Анализите показват, че „появата на SARS-CoV-2 (COVID-19) е свързана с търговията на живи диви животни.“ Намаляването на взаимодействието между хора и диви животни е ключов компонент за предотвратяване и смекчаване на риска от пандемии. Системите за интензивно животновъдство също са опасна среда за размножаването, еволюцията и мутацията на вируси, и са били свързвани с предаването на зоонозни заболявания в миналото. 

Писмото беше подписано от: 

 • Born Free Foundation
 • Brighter Green
 • Ecoflix
 • Eurogroup for Animals
 • Farm Forward
 • FOUR PAWS
 • Jeremy Coller Foundation
 • Global Initiative to End Wildlife Crime
 • Pan African Sanctuary Alliance
 • Proyecto ALA
 • World Animal Protection
 • World Federation for Animals

Текст на отвореното писмо

ПРЕДИСТОРИЯ 

Работния проект на международния договор за превенция и готовност за пандемии: https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf   

През декември 2021 г. на специална сесия на Световната здравна асамблея (WHA) беше постигнато споразумение за разработване и въвеждане в действие на международен инструмент за превенция, готовност и реакции при пандемии. Това споразумение в момента се договаря между държавите-членки на Световната здравна организация (СЗО). 
 
Бразилия, Египет, Япония, Нидерландия, Южна Африка и Тайланд съставляват бюрото на междуправителствения орган за преговори на СЗО за изготвяне и договаряне на конвенция, споразумение или друг международен инструмент за превенция, готовност и реакции при пандемии. 

СЗО: През декември 2021 г., на втората си специална сесия, Световната здравна асамблея създаде междуправителствен орган за преговори (INB) за изготвяне и договаряне на конвенция, споразумение или друг международен инструмент, съгласно Конституцията на Световната здравна организация, за укрепване на мерките за превенция, готовност и реакции при пандемии. Работата на този орган се основава на принципите на приобщаване, прозрачност, ефективност, лидерство на държавите-членки и консенсус. 

Piglets

Изисквайте по-хуманно отношение за животните!


Промяната засяга целия свят.

Подпишете тук

Търсене