Проучване на бъдещето: Как да предотвратим следващата пандемия?

ЧЕТИРИ ЛАПИ с фокус върху връзката между здравето, хуманното отношение към животните и пандемиите

21.10.2021

Дни преди World Health Summit в Берлин, международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ публикува обезпокоителни резултати от актуално проучване на бъдещето на тема: Как да предотвратим следващи пандемии? (link). 

29 утвърдени учени от различни области с поглед, фокусиран към бъдещето, алармират, че взаимовръзката между хуманното отношение към животните и пандемии като COVID-19 е значително подценена. Според експертите, не е нужно нещо повече от ясна промяна на мисленето, по който човечеството се отнася към животните в бъдеще. За да се предотвратят бъдещи пандемии, хуманното отношение към животните трябва да бъде част от глобалния политически план. За изпълнителния директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ Йозеф Пфабиган това означава преди всичко: „ясен ангажимент за предстоящото международно споразумение за пандемиите на Световната здравна организация, в което задължително да присъства и задължение за хуманно отношение към животните“.

29-те международни експерти по вирусология, хуманитарна и ветеринарна медицина и климатични изследвания, които участват в проучването, прогнозират тревожна картина за бъдещето: зоонозните заболявания са ясен симптом за сериозната криза между хората, животните и околната среда. Най-драстичните прояви на този дисбаланс са и най-големите двигатели за появата на зоонозните болести: пазарите на живи животни, индустриалното животновъдство и фермите за кожи. Унищожаването на естествените местообитания на животните и промяната на климата допълнително улесняват скока на вирусите от животни към хора.

Исканията на учените са ясни: рискът от пандемии ще намалее, ако хуманното отношение към животните стане част от плановете за превенция на пандемиите. Избухването на SARS-CoV-2 ясно показа, че здравето на всеки индивид е условие за здравето на цялото човечество.

„Хуманното отношение към животните играе решаваща роля за оцеляването на човека. Научните изследвания показват, че 75 % от инфекциозните заболявания вече са зоонози, което означава, че са от животински произход. Нуждаем се от промяна в нагласите за това как се отнасяме към животните в бъдеще. Не само нашата здравна система, но и - глобалните селскостопански и земеделски системи, спешно трябва да се реорганизират с оглед на това предизвикателство“,

заяви Нина Джамал, международен ръководител на отдел Селскостопански животни и експерт по хранене, пандемии и хуманно отношение към животните в ЧЕТИРИ ЛАПИ.

Основен акцент в изследването е коя концепция за здраве трябва да ръководи политическите нагласи за борба с пандемиите. Международни организации като Световната организация за здраве на животните, Организацията на ООН по прехрана и земеделие, Програмата на ООН за околната среда и Световната здравна организация вече застават зад концепцията „Едно здраве“, в която се обсъжда взаимодействието между здравето на хората и това на животните. Този подход, обаче, до голяма степен игнорира хуманното отношение към животните. ЧЕТИРИ ЛАПИ сега добавят към дебата и този съществен аспект с концепцията "One Welfare Framework". Препоръките от проучването се отнасят до мерки, които насърчават здравето на хората и на животните, опазват климата и биоразнообразието и свеждат до минимум отрицателните въздействия върху икономиката.

"До момента се преодоляват само симптомите на COVID-19, но не и причината за тази зоонозна пандемия. Фактическият проблем е нарушената връзка между нас, хората, животните и околната среда. Само ако се вземат конкретни мерки в глобален план за намаляване страданието на животните, подобни бъдещи пандемии могат да бъдат предотвратени. В навечерието на Световната среща на високо равнище по Здравеопазване и дебата за международното споразумение за пандемиите, ние призоваваме отговорните лица да включат хуманното отношение към животните като неразделна част от превенцията на пандемиите. Защото докато животните страдат, ние хората също ще страдаме от последиците от зоонозните заболявания като COVID-19 ", заяви изпълнителният директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ Йозеф Пфабиган.

How to prevent the next pandemic? (PDF)

How to prevent the next pandemic? (PDF)

Results of the FOUR PAWS Future Study ”COVID-19 and the interconnection between human wellbeing, animal welfare, the environment, and pandemics“

Minks in a cage

нека заедно предотвратим следващата пандемия


Бъдете част от промяната и ни помогнете да преборим системата

Вижте още

Сподели сега

Търсене