Fox at TIERART

Страните-членки на ЕС призовават за Европа без ценни кожи 

Австрия, Германия и Нидерландия внесоха информационна нота в подкрепа на забраната за отглеждането на животни за ценните им кожи, като призоваха Европейската комисия да предприеме действия по европейската гражданска инициатива "Европа без кожи"

27.6.2023

Селскостопанските министри от страните-членки на ЕС се срещнаха в Люксембург в понеделник и изразиха ясна подкрепа за забраната на производството на ценни кожи на Стария континент. 

С голямо мнозинство от 18 гласа “За”, 4 гласа “Против” и 3 въздържали се, страните от ЕС начело с Австрия, Германия и Нидерландия заявиха своята подкрепа. 

Държавите изтъкнаха събраните 1.5 валидирани подписа на Европейската гражданска инициатива “Европа без кожи” като основание жестоката и остаряла практика да бъде спряна. 

Международната организация за защита на животните, ЧЕТИРИ ЛАПИ, нарече това: “важно изявление за намерение” в годината, която ще бъде определяща за законодателството в областта на хуманното отношение към животните в ЕС, тъй като до края на годината Европейската комисия ще представи нови предложения за преразглеждане на действащите закони и за привеждането им "в съответствие с най-новите научни доказателства". 

В документа, представен от Австрия, Германия и Нидерландия на Съвета  по селско стопанство и рибарство, делегациите поискаха от Европейската комисия да включи разпоредби за забрана на отглеждането и търговията с кожи в ЕС в предстоящите си законодателни предложения за хуманно отношение към животните и призоваха Комисията да въведе забрана за продажбата и търговията на ценни кожи на Европейския пазар. 

В документа се подчертават и нарастващата обществена загриженост към нехуманното отношение към животните, и заплахите за общественото здраве, свързани с отглеждането на животни за ценните им кожи, особено след появата на COVID-19, когато фермите за норки са били развъдници за разпространение на болестта. 

19 държави-членки на ЕС вече са забранили изцяло или частично отглеждането на животни за ценни кожи или са въвели строги регулации, понякога с периоди на постепенно премахване. Липсата на хармонизация в ЕС обаче подкопава тези мерки: отглеждането на животни за ценни кожи може да бъде „възложено на външни изпълнители“, като фермите се преместват в други държави-членки, в резултат на което се изкривява вътрешният пазар. Освен това, важно е не само да се забрани отглеждането на животни за ценните им кожи, но и пускането на продукти от такива на европейския пазар, за да се гарантира, че кожите, произведени при подобни жестоки условия в трети страни, не се продават в ЕС. 

Документът се появява по-малко от две седмици след като Европейската гражданска инициатива "Европа без кожи" надхвърли 1 милион валидирани подписа, необходими за евентуална промяна на закона. Това е десетата успешна Европейска гражданска инициатива (ECI) от стартирането на метода през 2012 г. Седем от десетте европейски граждански инициативи са посветени на въпроси, свързани с животните. Европа без ценни кожи е най-успешната ECI за хуманно отношение към животните и третата най-успешна от всички.    

Миналата година доклад, публикуван от Европейската комисия, показа, че 92% от близо 60 000 анкетирани граждани искат по-строго законодателство в областта на хуманното отношение към животните. 

Джо Моран, директор на Бюрото по европейски политики на ЧЕТИРИ ЛАПИ, сподели: "Днешният ден показва ясната подкрепа на мнозинството от държавите-членки на ЕС за забрана на фермите за кожи. Вече сме на самия край, особено като се има предвид, че следващите шест месеца до една година ще бъдат най-важните за насоката на законодателството за хуманно отношение към животните в ЕС за последните двадесет години. Забраната на фермите за ценни кожи в целия ЕС трябва да бъде начело на новите законодателни предложения за хуманно отношение към животните, наред със забраната за пускане на продукти от такива на европейския пазар. 

"Ясно е, че общественото мнение отдавна се е обърнало срещу отглеждането на животни за ценните им кожи и европейската гражданска инициатива само засили обществения натиск. Гражданите на ЕС превърнаха това в едно от най-успешните демократични участия, които някога сме виждали в рамките на Европейския съюз. " ПРЕДИСТОРИЯ

Целият документ ще откриете тук: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10827-2023-INIT/en/pdf 

Съветът по селско стопанство и рибарство се провежда   в понеделник, 26 юни, и вторник, 27 юни, в Люксембург. Срещата е водена от шведския министър - Петер Кулгрен. 

Съветът на Европейския съюз е един от двата съзаконодателни органа на равнище ЕС (заедно с Европейския парламент) и се състои от министри от правителствата на ЕС, които се срещат, за да обсъждат, изменят и приемат закони. Министрите заседават в различни състави в зависимост от разглежданите въпроси. 

Хуманно отношение към животните - преразглеждане на законодателството на ЕС:  “Европа без ценни кожи” стартира през май 2022 г. и получи подкрепата на повече от осемдесет организации от цяла Европа. Тя приключи на 1 март, с 10 седмици по-рано от официалния си краен срок, благодарение на рекордния брой събрани подписи: 1 701 892 за по-малко от десет месеца. Инициативата също така успешно достигна прага от подписи в осемнадесет държави членки, което е три пъти повече от минималното изискване от седем държави членки. 

Инициативата “Европа без ценни кожи” е официално регистрирана от Европейската комисия на 16.03.2022 г. Инициативата беше представена от група граждани от седем държави-членки на ЕС. Тя има за цел да постигне забрана в целия ЕС за отглеждането и убиването на животни с единствената или основната цел за производство на ценни кожи, както и пускането на пазара на ЕС на козина от отглеждани животни и продукти, съдържащи такъв материал.    

Mink in a cage at a fur farm

"Европа без кожи" надхвърли 1 милион валидирани подписа


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сподели сега

Търсене