wild animals trade

Не трябва да се пропуска историческата възможност за международен договор за превенция и готовност за пандемии

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава държавите-членки на Световната здравна организация (СЗО) да предотвратят бъдещи пандемии 

20.5.2021

София, 20 май 2021 - Между 24 май и 1 юни 2021 г. представители на правителства ще се срещнат на годишната Световна здравна асамблея, която е основният орган за вземане на решения на Световната здравна организация (СЗО). От международната организация за хуманно отношение към животните ЧЕТИРИ ЛАПИ разглеждаме събранието като историческа възможност за разработване на ново споразумение за предотвратяване на бъдещи пандемии. В навечерието на Световната здравна асамблея ЧЕТИРИ ЛАПИ изпратихме писма до правителства и здравни министри, призовавайки държавите-членки да подкрепят създаването на такъв договор. 

ВАЖНО: Рекламите, които може да прекъснат това видео, нямат връзка с ЧЕТИРИ ЛАПИ. Ние не можем да поемем отговорност за съдържанието им.

Повече от 30 от 194-те държави-членки на СЗО, включително Германия, Южна Африка, Япония, Тайланд, Франция, Канада и Обединеното кралство, вече публично изразиха подкрепата си за разработването на международен договор за пандемиите. Ако мнозинството от участващите в Световната здравна асамблея гласува в подкрепа на споразумението, секретариатът на СЗО ще изготви такъв договор, който се очаква да съдържа мерки за предотвратяване, откриване и контрол на пандемиите. Държавите-членки на СЗО биха могли да постигнат окончателно споразумение до началото на 2022 г., но договорът ще влезе в сила официално, едва след като отделни държави-членки го ратифицират на национално ниво.  

„Глобалният договор е от съществено значение за осигуряване на по-добра международна координация и създаване на система, която предотвратява бъдещи пандемии, а не просто реагира на тяхната поява. Държавите-членки на СЗО трябва да се възползват от тази историческа възможност, за да направят устойчива промяна в бъдещето на нашата планета. Споразумението обаче не трябва да бъде самостоятелно усилие на СЗО. За да се увеличи въздействието на договора и да се повишат неговите шансове за успех, организации като ФАО (Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО)), Световна организация за здравето на животните (OIE) и UNEP (Програма на ООН за околната среда (ЮНЕП) също трябва да бъдат включени в нейното създаване и изпълнение.“

казва Нина Джамал, ръководител на международната кампания за пандемиите в ЧЕТИРИ ЛАПИ.

Мерките за хуманното отношение към животните, изисквани вмеждународния договор за превенция и готовност за пандемии: 

Ние от ЧЕТИРИ ЛАПИ сме загрижени, че вземащите решения власти не разглеждат хуманното отношение към животните като неразделна част от превенцията на последваща пандемия. Популярният подход „Единно здраве” (“One Health”) се ограничава единствено до взаимовръзката между здравето на хората, животните и опазване на околната среда, без да взема под внимание  тяхното благосъстояние. Ето защо ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава правителствата да доразвият тази концепция и да приемат допълнителната рамка към нея, наречена „Единно благосъстояние“ (“One Welfare”), която също се подкрепя от СЗО и останалите организации. Тази допълнителна рамка признава взаимовръзката между благосъстоянието на хората, хуманното отношение към животните и природата. Дисбалансът или липсата на тази връзка често се явява произходът и двигателят на огнища на зоонозни заболявания, както показа настоящата пандемия от COVID-19.  

„Докато хората караме животните да страдат, ние също ще страдаме - това е толкова просто. Предотвратяването на бъдещи пандемии означава справяне с първопричините за тяхното възникване. Международният договор за превенция и готовност за пандемии трябва да даде възможност за действие за постигане на тази цел. Конкретните мерки включват забрана за пазарите на живи животни и фермите за ценни кожи, както и прекратяване на търговията с диви животни, месо и индустриалното отглеждане на животни. Тези мерки са необходими не само от морални съображения, но и от чисто прагматично изчисляване на разходите и ползите. Доказано е, че предотвратяването на една последваща пандемия струва малка част от борбата с нея “, казва Нина Джамал. 

Зоонозните болести са предимно предизвикани от човешката дейност:  

Пренебрегването на хуманното отношение към животните и опазването на околната среда за сметка на глобалния растеж доведе до опасен дисбаланс в световен мащаб. Според доклад на Програмата на ООН за околната среда, за 2020 г. 75% от зараждащите се инфекциозни заболявания имат животински произход, т.е. са зоонози. Международни експерти предполагат, че новият коронавирус също произхожда от диви животни и се е пренесъл до хората чрез междинен приемник, вероятно на пазара на живи животни в Ухан, Китай. В допълнение, изменението на климата и унищожаването на местообитанията на дивите животни са още два важни двигателя за появата на подобни зарази. От ЧЕТИРИ ЛАПИ стартираме новата си кампания за да призовем отговорните власти да въведат по-строги мерки за хуманно отношение към животните за предотвратяване на следващи пандемии в бъдеще. Молим, подпишете международната ни петиция.

Dead animals above cages of live dogs

нека защитата на животните стане глобален приоритет  


Подкрепете ни като подпишете нашата петиция. Заедно можем да предотвратим появата на последващи пандемии!

подпиши

Сподели сега

Търсене