FAQ's on Live Animal Transport

Въпроси и отговори за транспорта с живи животни

Търговията с живи животни е глобален проблем.Тук можете да научите всичко, което трябва да знаете за транспортирането на живи животни.

4.10.2022

Транспортът причинява огромни страдания на животните. Шокиращи истории продължават да ни показват, че тази остаряла практика трябва да се промени незабавно. Научете повече за кампанията ни тук. 

Помогнете ни да спрем транспорта на живи животни

Защо животните се транспортират на дълги разстояния?  

Транспортирането на животни на дълги разстояния се случва само по икономически причини. 

Интензивното животновъдство е довело до специализация на фермите за развъждане и угояване, което води до транспортиране на дълги разстояния на птици, свине, говеда, овце и кози, които се превозват от фермата за развъждане до фермата за угояване и оттам до кланицата. Централизацията на кланиците и стремежът да се сведат до минимум производствените разходи също водят до увеличаване на разстоянията при транспортирането на животните, изпращани за клане. Така например кокошките носачки се колят в държавите членки, където клането е най-евтино, а не в държавата членка, от която произхождат. Компаниите печелят добри пари от търговията с живи животни. Транспортирането на дълги разстояния до трети страни носи пари на няколко развъдни компании, които държат да изнасят животни на изключително дълги разстояния с продължителност на пътуването, която лесно може да продължи 300 часа. Много от изнасяните животни са телета, етикетирани като "животни за разплод", които са бременни при транспортирането, за да родят в страната на местоназначение, където да бъдат издоени и след това заклани. 

Други животни се продават за незабавно клане. Начинът, по който се колят животните в повечето страни вносителки извън ЕС, е далеч от приемлив от гледна точка на хуманното отношение към животните. Там те се колят без зашеметяване, като за целта предварително първо се предприемат мерки, които да намалят способността им да се самозащитават. Това включва избождане на очите, прерязване на сухожилията на краката и окачане с главата надолу, след което биват умъртвени чрез прерязване на гърлото с нож. Установено е, че времето на кървене до окончателната смърт отнема до 30 минути. Такова отношение е неприемливо.  

Поради това ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за забрана на износа на живи животни за трети страни. 

Защо животните се транспортират живи?  

Страните износителки и вносителки искат да извлекат максимална печалба от животните. Третите страни вносителки печелят от кожите, млякото, телетата и месото. Някои от страните твърдят, че се стремят да създадат собствена популация за развъждане. В действителност обаче в третите страни вносителки досега не е създадена стабилна популация за разплод, въпреки че търговията продължава от десетилетия. 

Истината е, че много от животните се колят скоро след пристигането им, включително и защото в повечето страни няма налични хранителни ресурси. Високопродуктивните крави, които се внасят от ЕС, се нуждаят от големи количества вода и фураж, за да останат здрави. В повечето случаи те не са налични в трети страни вносителки, което води до скорошно клане на кравите. Ритуалното клане без зашеметяване също е основна причина за вноса на живи животни. 

Къде се транспортират животни по света? 

Търговията с живи животни е глобално явление, като ЕС е най-големият износител. 

Някои държави вече забраниха износа или обсъждат забрана на някои видове износ. Съвсем наскоро Нова Зеландия забрани транспортирането на животни за разплод! 

Забрани за износ на определени животни се обсъждат и в Обединеното кралство. Спешно се нуждаем от по-добро законодателство за защита на животните и в ЕС. Съвсем наскоро Германия, Нидерландия и Люксембург също призоваха за забрана на всякакъв износ на дълги разстояния в съвместно изявление. Законодателството на ЕС в областта на транспорта скоро ще бъде преразгледано и ние призоваваме за внасянето на забрана на износа на живи животни по шосеен път и с кораби. 

Колко и какви животни се транспортират на дълги разстояния? 

Всяка година в рамките на ЕС се транспортират над 1,3 милиарда домашни птици и над 44 милиона говеда, свине, овце, кози и коне, а в трети страни се транспортират около 200 милиона домашни птици и 4,5 милиона говеда, свине, овце, кози и коне.1 

През 2021 г. Еврогрупата за животните публикува бяла книга за транспорта на живи животни, като бяха публикувани следните цифри: 

"Птиците са най-търгуваният вид селскостопански животни (98% от общия износ). През 2019 г. най-големите износители от ЕС са Полша (61 922 019), Унгария (35 592 697), Нидерландия (29 806 473) и Франция (25 399 220).   

В рамките на бозайниците овцете са най-изнасяните животни (3 117 585), следвани от говедата (1 018 060) и свинете (369 347).   

При говедата експортният пазар се доминира от Испания (193 092), Румъния (141 924), Франция (124 182) и Унгария (91 966); при свинете основен износител от ЕС е Хърватия (124 410), следвана от Гърция (92 140), Германия (71 474) и България (31 814).   

Основни търговски партньори на ЕС са Украйна, която през 2019 г. е внесла 84 590 184 сухоземни селскостопански животни от ЕС, следвана от Беларус, Гана, Египет, Мароко и Албания. Това са основните вносители на домашни птици и предвид големия дял на тези животни в статистиката на търговията извън ЕС, те ги превръщат и в основни търговски партньори на ЕС в абсолютно изражение. Въпреки това, ако се разгледат данните за износа само на бозайници, основните търговски партньори на ЕС са Либия (която през 2019 г. е внесла от ЕС 1 105 445 овце, говеда и свине), Йордания, Израел, Саудитска Арабия, Ливан и Турция." 

 

Защо толкова много телета се изнасят? 

Стотици хиляди телета се транспортират на дълги разстояния годишно. 

Мъжките телета не са от никаква стойност за млекопреработвателната промишленост. Това е така, защото съвременните високопродуктивни млечни породи са развъждани само заради високо производство на мляко. За да дава мляко, женската крава трябва да роди теле, а за да се поддържа възможно най-висока млечност, кравата се осеменява всяка година. Родените мъжки телета са подходящи за угояване в ограничена степен, тъй като те не наддават на тегло и по този начин произвеждат много малко месо. Тези телета, както и някои от женските телета, които не се използват за разплод в млечната ферма, отиват при търговците на животни. Търговецът ги транспортира на дълги разстояния в чужбина, например до Нидерландия, Белгия, Франция, Испания или Италия - страни, които са специализирани в угояването на телета. Телетата, които се транспортират до Испания и Италия, страдат ужасно при транспортирането от глад и жажда в продължение на повече от 30 часа. 

Не е възможно да се хранят с мляко в камионите. Дори водоснабдяването не функционира правилно, тъй като камионите не са пригодени за млади животни. Разрешено е да се превозват до 19 часа без прекъсване. Често обаче животните се прибират в събирателни центрове преди транспортирането, така че остават гладни преди това. Много голяма част от телетата се разболяват след дългите изпитания, или умират по време или непосредствено след пътуването. След това в Испания телетата се угояват и в някои случаи се транспортират на още едно адско пътуване до трети страни като Мароко и др., за да бъдат заклани там по изключително жесток начин. 

Колко дълго може да продължи транспортирането на животните? 

Животните се транспортират в продължение на дни и седмици, например до 300 часа. Съгласно законодателството на ЕС в областта на транспорта 1/2005 е налице ясно определение за „превози на дълги разстояния“. Всяко пътуване по-дълго от 8 часа се определя като транспорт на дълги разстояния. Такъв вид транспортиране може да продължи много дни и седмици. Говедата могат да бъдат превозвани по 29 часа за един път (с 1 часова почивка), прасетата се допускат да бъдат транспортирани за 24 часа без почивка. След 24 часа почивка, този период може да се повтори, което води до превози, които могат да продължат по няколко дни. Транспортирането на плавателни съдове изобщо не е ограничено във времето. В случаите на превози по море продължителността може да се увеличи до няколко седмици.  

Какви проблеми имат животните при превози на дълги разстояния? 

Всяко транспортиране означава страх и стрес за животните, тъй като те са в тесни и задушни условия. Колкото по-дълго е пътуването, толкова по-голяма е вероятността животните да страдат. Животните страдат най-много при транспортирането на дълги разстояния, като много от тях умират поради недостиг на вода и заради топлинен шок. Особено податливи на смърт по време на транспортиране са домашните птици, свинете и неотбитите животни. 

Последните катастрофи с двата кораба "Елбейк" и "Карим Аллах" показаха, че поради отказа на приемащите трети страни животните са били задържани в Средиземно море в продължение на 3 месеца. Почти 200 животни са загинали в морето, а всички останали (над 2000) са били убити при заставането на котва в испанското пристанище. Повторният внос на животни не е възможен, а отхвърлянето на пратките винаги може да се случи.   

През лятото на 2019 г. 70 000 овце са изпратени по море от Румъния до Персийския залив, като са били изложени на топлина на палубата, надвишаваща 60 ℃, въпреки законодателството на ЕС, което забранява транспортирането на животни, когато температурите надвишават 30 ℃. Животните са прегрели при горещите температури на борда на претъпканите кораби, на които им е отнело повече от 8 дни, за да достигнат местоназначението си2.  

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за забрана на превозите на дълги разстояния, превозите до трети страни и превозите по море. 

Прочетете повече за транспортирането на живи животни по море тук. Всяко транспортиране означава страх и стрес за животните, тъй като те са в тесни и задушни условия. Колкото по-дълго е пътуването, толкова по-голяма е вероятността животните да страдат. Животните страдат най-много при транспортирането на дълги разстояния, като много от тях умират поради недостиг на вода и заради топлинен шок. Особено податливи на смърт по време на транспортиране са домашните птици, свинете и неотбитите животни. 

Последните катастрофи с двата кораба "Елбейк" и "Карим Аллах" показаха, че поради отказа на приемащите трети страни животните са били задържани в Средиземно море в продължение на 3 месеца. Почти 200 животни са загинали в морето, а всички останали (над 2000) са били убити при заставането на котва в испанското пристанище. Повторният внос на животни не е възможен, а отхвърлянето на пратките винаги може да се случи.   

През лятото на 2019 г. 70 000 овце са изпратени по море от Румъния до Персийския залив, като са били изложени на топлина на палубата, надвишаваща 60 ℃, въпреки законодателството на ЕС, което забранява транспортирането на животни, когато температурите надвишават 30 ℃. Животните са прегрели при горещите температури на борда на претъпканите кораби, на които им е отнело повече от 8 дни, за да достигнат местоназначението си2.  

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за забрана на превозите на дълги разстояния, превозите до трети страни и превозите по море. 

Прочетете повече за транспортирането на живи животни по море тук. 

Колко произшествия се случват на транспортни кораби и камиони? 

Редовно се случват инциденти на пътя и в морето. Всяка година се случват множество пътни инциденти. Няма статистически данни за това, но инцидентите, които водят до смъртта на хиляди животни, се документират от неправителствени организации и попадат в новините всяка година. 

Защо производството на млечни продукти е толкова тясно свързано с транспортирането на живи животни? 

Вижте въпроса по-горе ("Защо толкова много телета се изнасят?") 

Контролирани ли са превозите на живи животни?  

Липсва прилагане на съществуващото законодателство, а транспортирането на живи животни се контролира слабо. Липсва огромен контрол на пътя, на пристанищата, на летищата и по време на пътуването, а от момента, в който животните напуснат ЕС, няма никакъв контрол. Няма обратна връзка от третите страни към страните на произход за това колко животни достигат до крайната дестинация и в какви условия се намират. Няма и официален ветеринарен контрол в третите страни. Ето защо ЧЕТИРИ ЛАПИ настоява за забрана на транспорта на живи животни към трети страни. 

Има ли ограничение на температурите при транспортиране на живи животни с камиони и кораби? 

Що се отнася до автомобилния транспорт, в регламента на ЕС за транспорта има ограничение за температурата: температурата не може да бъде по-висока от 30°C или по-ниска от 5°C във вътрешността на превозното средство. Това важи за цялото пътуване – от началната точка до достигане на крайната дестинация. Този регламент обаче много често се пренебрегва. Не е възможно вътрешната температура в превозните средства да бъде по-ниска от външната, тъй като превозните средства не разполагат с климатик. Редовно се случва да се извършват превози на много дълги разстояния, понеже липсва контрол и проверка от страна на компетентните органи.  

Всеки превоз на дълги разстояния се нуждае от одобрение. В случай, че компетентните органи не проверяват дали прогнозите са правилни, превозите получават одобрения, въпреки че не би трябвало. Що се отнася до превозите по море, температурната граница също трябва да се вземе предвид, тъй като всеки превоз по море е свързан и с превоз по шосе (животните винаги се доставят първо до пристанищата и от тях до крайната дестинация с камион). На корабите температурата и влажността често са много високи, което води до огромно страдание на животните, а те не могат да бъдат разтоварени веднъж, след като са се качили на плавателния съд.  

Освен всичко останало, поради тази причина ЧЕТИРИ ЛАПИ настоява да се забранят превозите на живи животни по море.

Има ли срок за транспортиране на животни на камиони и кораби? 

За говедата, след 29-часово пътуване, е задължително да почиват поне 24 часа, а свинете трябва да почиват за минимум 24 часа, след 24-часов транспорт. Транспортирането на домашни птици и зайци е ограничено до 12 часа, след което животните могат да чакат в кланицата още 12 часа.   

Законодателството не защитава животните от страдание и трябва да бъде преразгледано. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ призовава за максимално време за транспортиране до 8 часа за говеда, свине, овце и кози, 4 часа за домашни птици и зайци и нула часа за транспортиране на неотбити животни, които все още зависят от млечната диета. 

Вярно ли е, че много животни умират от изтощение по време на пътуването? 

Да. Това е истина. Много от прекараните кокошки носачки, бройлери, говеда или свине умират при превози по време на екстремни температури или когато се транспортират, въпреки лошото си здравословно състояние.  Когато се транспортират по море много животни биват хвърлени зад борда. Така стана и тази година с почти 200 животни от кораба Елбейк и Карим Аллах. Много животни също така умират и дни след края на транспортирането, като например неотбитите животни, които са особено податливи на болести, тъй като имат имунологична пролука през първите седмици от живота си. Голям е процентът и на животните, които умират по време или след превоз на дълги разстояния, поради дехидратация, изтощение или възникнала инфекция.  

Какво да направим, за да спрем транспорта на дълги разстояния?  

В момента законодателството в областта на транспорта се преразглежда и ние се нуждаем от Вашата помощ, за да гарантираме необходимите реформи. Можете да ни помогнете като подпишете нашата петиция и се присъедините към действията ни в социалните медии. Основните ни искания са да се постигне забрана на транспорта на дълги разстояния, забрана на износа към трети страни по шосе и море и забрана на транспорта на неотбити животни. Искаме да се премине към превозването на месо и генетичен материал, за сметка на транспортирането на живи животни. Настояваме за максимална продължителност на транспорта на домашни птици и зайци от 4 часа, а на възрастни животни - 8 часа. Освен това, призоваваме за по-строги температурни ограничения за отделните видове.  

На европейско ниво FOUR PAWS следи работата на анкетната комисия. FOUR PAWS участва в едно от изслушванията относно транспортирането на животни в рамките на ЕС. Провеждаме кампании и на национално ниво. В Германия ЧЕТИРИ ПЪТИЩА подаде 21 правни жалби, тъй като компетентните органи редовно одобряват транспортиране до трети страни, което не е в съответствие със съществуващото законодателство. В резултат на това няколко федерални провинции в Германия спряха да одобряват превози до трети страни. Нашите екипи в България и Австрия също провеждат местни кампании за лобиране за по-добро законодателство. 

Какво постигнахме по пътя към прекратяване на транспорта на дълги разстояния?  

През лятото на 2020 г. почти всички федерални държави спряха да одобряват износа на живи животни към трета страна, след като се срещнаха с обществения натиск, който се заформи в резултат на подадените от нас оплаквания. Нидерландия спря износа към трети страни, който изисква престой в трета държава. 

На ниво ЕС постигнахме създаването на анкетна комисия, която проучва проблемите с прилагането на законодателството и която в резултат на това ще изготви препоръки за преразглеждане му. През юни 2021 г. Нидерландия, Люксембург и Германия призоваха за забрана на превозите на дълги разстояния до трети държави. 

Каква е алтернативата на превозите на дълги разстояния? 

Търговията към трети страни трябва да бъде ограничена само до търговия само с месо и генетичен материал и да се премине към местно земеделие, отглеждане и клане. Децентрализацията на фермите и кланиците е важен аспект, за да се сложи край на транспорта на дълги разстояния.   

Също така трябва да намалим количеството на отглежданите животни и да променим начина си на хранене.  Колкото по-малко млечни продукти, яйца и месо се консумират, толкова по-малко животни трябва да се отглеждат и транспортират. 

Какво мога да направя, за да допринеса за намаляване на страданията на животните по време на транспорт на дълги разстояния?  

Чрез нашите собствени потребителски и хранителни навици можем директно да направим нещо добро за животните. Избирайки повече алтернативи на растителна основа, можем да помогнем за намаляване на консумацията на животински продукти и за намаляване на броя на животните, които трябва да страдат за хранително-вкусовата промишленост. Важно е обаче също така някои неща просто да бъдат забранени. Можете да ни подкрепите, като подпишете нашата петиция, присъедините се към нашите протести и споделяте съдържание онлайн.  

 Дали изборът ми на храна оказва ефект върху транспортирането на живи животни?  

Да – колкото по-малко продукти на животинска основа ядем, толкова по-малко животни трябва да бъдат транспортирани.   

Препоръчваме тристранния принцип (3R принцип: намаляване, прецизиране, замяна). 

Намаляване (Reduce) на консумацията на месо и други животински продукти; Прецизиране (Refine) на диетата чрез избиране на продукти от сертифицирани високи стандарти за хуманно отношение към животните; 

И в крайна сметка Замяна (Replace) на продукти от животински произход с растителни алтернативи. 

Какво мога да направя, ако видя жив животински транспорт, където животните страдат?  

Всеки, който забележи животни, които са разнени, изглеждат апатични или облизват решетките на превозното средство, трябва незабавно да уведоми полицията. Това са признаци на жажда и обезводняване. Поради липса на вода много животни умират в агония в транспортните средства за животни отново и отново. Важно е да отбележите регистрационния номер и да направите снимка, ако е възможно. Ако превозното средство стои неподвижно на паркинг или на друго място, най-добре е да останете до превозното средство, докато пристигне полицията. Ако вие управлявате автомобила, е важно да кажете на полицията къде се намирате на улицата, за да може полицията да изпрати на това място полицейски автомобил, който да изведе камиона от задръстването или да го спре, в случай че животните изглеждат обезводнени. След това животните ще могат да бъдат напоени и охладени с вода. 

Pigs in transport

Помогнете ни да спрем транспорта на живи животни


ПОДПИШИ СЕГА

Търсене